Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 2/2020

ze dne 14. 1. 2020

technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Děčín pro rok 2020

platnost ukončena dne 31. 12. 2020

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2020 budou za dále uvedených podmínek prováděny

 • v sídle Státní plavební správy, Děčín VI, Husitská 1403/8, v úřední dny, vždy v pondělí a středu v době 08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.,
 • v lokalitách dle přiloženého plánu výjezdů.

O provedení technické prohlídky v místě pobočky SPS v úředních hodinách není nutné žádat předem.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Děčín se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému "On line objednávání na technické prohlídky".

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Děčín přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On line objednávání na technické prohlídky:

 • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Děčín.
 • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce "Doklady plavidel" a odkazu On line objednávání na technické prohlídky.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu odkazu zde.
 • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky,
 • předložit
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz http://plavebniurad.cz/dok-pl,
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná hotovostně, bezhotovostně nebo kolkovou známkou.

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven  technikem a sdělen žadateli u nově zapisovaných plavidel do rejstříku malých plavidel telefonicky nebo emailem, u plavidel objednaných pomocí on line objednání na technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu. Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen

 1. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
 2. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že budou přihlášena méně jak 3 plavidla.

Plán výjezdů:

Termín Hodina Lokalita
12.03. 09:00–13:00 RoudnicenadLabem
19.03. 09:00–12:00 Lovosice
24.03. 09:00–13:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
26.03. 10:00–12:00 Nechranice
31.03. 09:00–12:00 Brná
02.04. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
07.04. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
09.04. 09:00–11:00 Litoměřice
14.04. 10:00–13:00 Jesenice
16.04. 09:00–11:00 Lovosice
21.04. 10:00–12:00 Liberec
23.04. 10:00–12:00 Barbora
28.04. 10:00–12:00 Nechranice
30.04. 10:00–12:00 RoudnicenadLabem
05.05. 09:00–12:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
07.05. 10:00–12:00 HradecKrálové
12.05. 09:00–12:00 Brná
14.05. 10:00–13:00 Rozkoš
19.05. 09:00–11:00 Lovosice
21.05. 10:00–12:00 Liberec
26.05. 10:00–12:00 Štětí
28.05. 10:00–12:00 Příšovice
02.06. 09:00–11:00 Barbora
04.06. 12:00–18:00 Jesenice
05.06. 09:00–18:00 Jesenice
09.06. 09:00–11:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
16.06. 09:00–11:00 StaréSplavy,Doksy
18.06. 10:00–12:00 Nechranice
23.06. 10:00–12:00 Litoměřice
25.06. 09:00–11:00 Brná
30.06. 10:00–12:00 Liberec
03.07. 10:00–18:00 Rozkoš
04.07. 09:00–18:00 Rozkoš
07.07. 09:00–12:00 Lovosice
09.07. 10:00–13:00 Jesenice
14.07. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
16.07. 09:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
21.07. 09:00–12:00 Litoměřice
23.07. 09:00–11:00 Církvice,VelkéŽernoseky,Píšťany
28.07. 09:00–12:00 Barbora
30.07. 10:00–12:00 Liberec
04.08. 10:00–12:00 Nechranice
06.08. 09:00–12:00 RoudnicenadLabem
11.08. 10:00–13:00 HradecKrálové
13.08. 10:00–12:00 Jesenice
18.08. 09:00–12:00 Litoměřice
20.08. 12:00–18:00 Rozkoš
21.08. 09:00–18:00 Rozkoš
25.08. 10:00–12:00 StaréSplavy,Doksy
27.08. 09:00–12:00 Brná
01.09. 10:00–12:00 Příšovice
03.09. 09:00–11:00 Barbora
08.09. 10:00–13:00 HradecKrálové
10.09. 09:00–11:00 Lovosice
15.09. 10:00–12:00 Nechranice
17.09. 10:00–13:00 Rozkoš
22.09. 08:00–14:00 Děčín
24.09. 10:00–12:00 Liberec
29.09. 09:00–11:00 Litoměřice
01.10. 09:00–11:00 RoudnicenadLabem
06.10. 09:00–11:00 Barbora
13.10. 09:00–11:00 Brná
20.10. 10:00–12:00 HradecKrálové

Legenda k vybraným lokalitám:

Barbora – areál TJ vodní sporty Duchcov, oddílu jachtingu

Brná – areál Klubu vodních motoristů Brná nebo TJ Chemička Ústí nad Labem, jachetního oddílu

Církvice – areál Severočeského námořního jachtingu Ústí nad Labem

Doksy – areál Yacht clubu Doksy

Hradec Králové – areál Klubu vodního lyžování Předměřice

Jesenice – areál SK DELFÍN, Sportovního klubu Jesenice Cheb nebo Jachtklubu Cheb

Liberec – letiště Letecké záchranné služby v Liberec-Ostašov

Litoměřice – areál TJ Slavoj Litoměřice, jachetního oddílu

Lovosice – areál Asociace sportovních klubů Lovosice, jachetního klubu

Nechranice – Vikletice, u vjezdu do areálu Vodní záchranné služby ČČK Nechranice

Píšťany – parkoviště Mezinárodního veřejného přístavu Píšťany

Příšovice – areál Jachetního klubu Příšovice

Roudnice nad Labem – areál YCR – Jachtingu Roudnice nad Labem

Rozkoš – areál TJ Slávia-jachting Česká Skalice

Staré Splavy – areál TJ Staré Splavy, jachetního oddílu

Štětí – areál SK Štětí, yachtclubu

Velké Žernoseky – areál Klubu vodních motoristů Děčín

 

Informace je možno získat, žádat a upřesňovat na:

telefonu 412 557 404, 405, 429
e-mailu pobockadecin@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://www.plavebniurad.cz
ve dnech provádění technických prohlídek na mobilních telefonech 606 690 015 nebo 724 953 628

 

Platí do: 31. 12. 2020

(čj.: 64/DC/20)

Ing. Martin Klein v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět