Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 24/2020

ze dne 17. 4. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy

zrušeno dne 24. 4. 2020
Informací Státní plavební správy č. 27/2020

Státní plavební správa na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020 (č. j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN) upravuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov.

Úřední hodiny ode dne 20. 4. do 30. 4.2020 jsou:

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Středa: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Nadále platí omezení kontaktu s veřejností následujícím způsobem:

  • příjem podání od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v úřední hodiny v pondělí a středu, v úterý a čtvrtek od 8:00 – 15:00 hod. a v pátek od 8:00 – 12:00 hod. (polední pauza 12:00 – 13:00 hod),
  • platby se přijímají jenom bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky.

Dále:

  • ruší se všechny termíny zkoušek vůdců malých plavidel do 24. 4. 2020 na všech pobočkách Státní plavební správy,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách probíhají technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pouze na objednání viz Informace Státní plavební správy č. 20/2020.

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Po zrušení nouzového stavu a odvolání mimořádných opatření SPS nahradí zrušené termíny zkoušek způsobilosti, tak aby v co největší možné míře, byli uspokojeni všichni žadatelé.

Tato Informace ruší Informaci č. 22/2020 (č. j.395/Ř/20).

(č. j. 412/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět