Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 36/2020

ze dne 29. 5. 2020

o úpravě provozu Státní plavební správy od 1. 6. do 12. 6. 2020

zrušeno dne 11. 6. 2020
Informací Státní plavební správy č. 39/2020

Státní plavební správa v souvislosti s opatřeními proti zábraně šíření onemocnění Covid-19 upravuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov.

Nadále platí úprava kontaktu s veřejností následujícím způsobem:

  • příjem podání od veřejnosti je doporučen elektronickou formou. Listinná podání upřednostňujeme prostřednictvím podatelny na jednotlivých pobočkách, a to v řádné úřední hodiny v pondělí a středu, v úterý a čtvrtek od 8:00 – 15:00 hod. a v pátek od 8:00 – 12:00 hod. (polední pauza 12:00 – 13:00 hod),
  • platby upřednostňujeme bezhotovostně nebo ve formě kolkové známky,
  • od 27. 4. 2020 je možné se přihlásit na zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel, pouze však v souladu s pokyny zveřejněnými v Informaci č. 26/2020,
  • v souladu s pokyny uvedenými na webových stánkách probíhají technické prohlídky malých a rekreačních plavidel pouze na objednání: Informace Státní plavební správy č. 20/2020.

Státní plavební správa nadále žádá veřejnost, aby upřednostnila písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při umožnění osobního kontaktu je veřejnost povinna dbát všech mimořádných opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření nemoci COVID-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Tato Informace ruší Informaci č. 34/2020 (č. j.515/Ř/20).

(č. j. 570/Ř/20)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět