Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 1/2019

ze dne 18. 1. 2019

o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2019

platnost ukončena dne 31. 12. 2019

Technické prohlídky malých plavidel v roce 2019 budou za dále uvedených podmínek prováděny:

 • v sídle Státní plavební správy, Praha 7, Jankovcova 4, areál přístavu Praha‑Holešovice v úřední dny, vždy v pondělí a středu v době 08:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.,
 • na plavební komoře Praha‑Modřany, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v lokalitě Praha, pravý břeh Vltavy, v odpoledních hodinách, plavidlo lze přistavit i na podvozku,
 • na služebně Státní plavební správy (SPS) v přístavu Hluboká nad Vltavou, ve dnech vyhrazených pro prohlídky v tomto místě a dále,
 • v lokalitách podle přiloženého plánu výjezdů,
 • v období mimo plán výjezdů budou technické prohlídky plavidel prováděny v daných lokalitách podle množství uplatněných požadavků v počtu minimálně 5 plavidel.
 • Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:
 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb. (text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu http://plavebniurad.cz/legislativa),
 • přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně kompletní pohonné jednotky,
 • předložit
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku (podrobnější informace viz https://plavebniurad.cz/dok-pl),
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zvedacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou (viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz).
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná v hotovosti v pokladně budovy pobočky Státní plavební správy, bezhotovostně nebo kolkovou známkou nalepenou na žádosti.

O provedení technické prohlídky v místě pobočky SPS v úředních hodinách není nutné žádat předem.

Vybraný termín technické prohlídky mimo místo pobočky sdělí žadatel Státní plavební správě telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení na konkrétní termín je nezbytné sdělit evidenční číslo plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce. V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek. Orientační čas provedení prohlídky bude stanoven technikem a sděleno žadateli (telefonicky, emailem).

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny přednostně na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu.

Mimo tato místa budou prohlídky prováděny jen:

 1. na přehradních zdržích Slapy, Orlík a Lipno,
 2. u služebních plavidel složek integrovaného záchranného systému,
 3. na vodních plochách, kde jsou plavidla trvale provozována (plovoucí garáže, lyžařské dráhy apod.),
 4. v případě současné prohlídky nejméně tří plavidel, pokud tím nebude narušen časový plán technických prohlídek v dané lokalitě,
 5. v dalších odůvodněných případech, např. prohlídky obtížně přepravitelných plavidel a plavidel ve stavbě. Takové prohlídky budou prováděny v termínech podle kapacitních možností.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak 5 plavidel.

Poznámka:

Státní plavební správa připravuje v prvním pololetí tohoto roku uvést do zkušebního provozu rezervační objednávkový systém přihlašování plavidel na technické prohlídky, který nahradí objednávání telefonicky nebo e-mailem.

Zavedení systému bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněno na webových stránkách Státní plavební správy.

Plán výjezdů v roce 2019

Termín Orientační čas Lokalita
05.03.2019 08.30–17.00 Praha pravý břeh Vltavy
07.03.2019 09.00–17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
08.03.2019 10.00–18.00 For Boat, Praha-Letňany – pouze vystavovatelé
12.03.2019 09.00–17.00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
14.03.2019 09.00–17.00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
19.03.2019 08.30–17.00 Praha levý břeh Vltavy
21.03.2019 09.30–17.00 Benešovsko
26.03.2019 09.00–17.00 Příbramsko
28.03.2019 09.00–17.00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
02.04.2019 9.00–17.00 Davle, Štěchovice, Třebenice
04.04.2019 11.00–17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
05.04.2019 08.00–15.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
09.04.2019 08.30–17.00 Praha pravý břeh Vltavy
11.04.2019 09.30–17.00 Pardubický kraj
16.04.2019 09.30–17.00 Plzeň, VD Hracholusky
25.04.2019 12.00–17.00 VD Lipno II
26.04.2019 09.30–17.00 VD Lipno I
02.05.2019 09.30–17.00 VD Slapy I – III
03.05.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV. – VI.
09.05.2019 09.30–12.00 Týn nad Vltavou
09.05.2019 15.00–18.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
10.05.2019 08.00–15.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
14.05.2019 09.00–17.00 Příbramsko
16.05.2019 09.30–17.00 VD Orlík I – II
17.05.2019 09.00–17.00 VD Orlík III – IV
21.05.2019 09.30–17.00 Plzeň, VD Hracholusky
23.05.2019 09.00–17.00 Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
28.05.2019 08.30–17.00 Praha levý břeh Vltavy
30.05.2019 09.30–17.00 Pardubický kraj
30.05.2019 09.00–17.00 Nymburk, Poděbrady, Kolín
06.06.2019 11.00–17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
07.06.2019 08.00–15.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
13.06.2019 09.30–17.00 VD Slapy I – III
14.06.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
18.06.2019 08.30–17.00 Praha pravý břeh Vltavy
20.06.2019 10.00–17.00 VD Lipno II
21.06.2019 09.30–17.00 VD Lipno I
27.06.2019 09.30–17.00 VD Orlík I – II
28.06.2019 09.00–17.00 VD Orlík III – IV
09.07.2019 09.30–17.00 Pardubický kraj
11.07.2019 09.30–17.00 VD Slapy I – III
12.07.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
16.07.2019 08.30–17.00 Praha, levý břeh Vltavy
18.07.2019 10.00–17.00 VD Lipno II
19.07.2019 09.30–17.00 VD Lipno I
25.07.2019 09.30–17.00 VD Orlík I – II
26.07.2019 09.00–17.00 VD Orlík III – IV
01.08.2019 09.30–17.00 VD Slapy I – III
02.08.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
06.08.2019 08.30–17.00 Praha pravý břeh Vltavy
08.08.2019 12.00–17.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
09.08.2019 08.00–15.00 Hluboká nad Vltavou (přístav – služebna SPS)*
15.08.2019 09.30–17.00 VD Orlík I – II
16.08.2019 09.00–17.00 VD Orlík III – IV
22.08.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
23.08.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
29.08.2019 10.00–17.00 VD Lipno II
30.08.2019 09.30–17.00 VD Lipno I
03.09.2019 08.30–17.00 Praha, levý břeh Vltavy
05.09.2019 09.30–17.00 VD Orlík I – II
06.09.2019 09.00–17.00 VD Orlík III – IV
10.09.2019 09.30–17.00 Benešovsko
12.09.2019 09.30–17.00 VD Slapy I – III
13.09.2019 09.30–17.00 VD Slapy IV – VI
17.09.2019 09.30–17.00 Plzeň, VD Hracholusky
29.09.2019 09.00–17.00 Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
26.09.2019 09.00–17.00 Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy

* Pokud to provozní podmínky dovolí a po dohodě s technikem na místě, může být technická prohlídka nejméně 3 plavidel, která jsou pro své rozměry a hmotnost obtížně transportovatelná provedena i na jiném místě v nejbližším okolí Českých Budějovic.

Praha pravý břeh Vltavy
přístavy Praha-Libeň, Praha-Podolí, plavební komora Modřany, atd.
Praha levý břeh Vltavy
přístav Praha- Smíchov, Praha-Chuchle, Praha-Lahovice, Praha-Radotín, atd.
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem
Mělník – ulice Loděnická (u 2 přístavního bazénu), Loděnice
GPS 50°22'8.638"N, 14°27'36.891"E
Neratovice – ulice Přístavní (u železničního mostu a Kostomlatských sadů)
GPS 50°15'45.331"N, 14°31'34.466"E
Brandýs nad Labem – ulice U Přístavu (vhodné pro větší lodě) a Klub vodních motoristů KOTVA
GPS 50°11'28.030"N, 14°40'4.532"E
Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
Kralupy nad Vltavou – ulice U Dýhárny (opravna lodí Paleček), Loděnice
GPS 50°14'26.855"N, 14°19'51.124"E
Nelahozeves – Marina Vltava (na vodě)
Staré Ouholice – loděnice Vltava
GPS 50°17'14.615"N, 14°19'43.498"E
Davle, Štěchovice, Třebenice, Slapy
Davle – ulice Nábřežní (u Davle Marine)
Štěchovice – ulice Vltavská
GPS 49°51'7.250"N, 14°24'26.601"E
Třebenice – pozemky pro zimní stání plavidel
GPS 49°49'28.506"N, 14°26'24.443"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Jan Vebr
GPS 49°49'3.799"N, 14°23'25.383"E
Slapy n/Vl – areál prodejce plavidel Schön Boat
GPS 49°48'47.039"N, 14°23'46.133"E
Příbramsko
Příbram – parkoviště u stadionu v ulici Ke Stadionu
GPS 49°40'41.037"N, 13°58'39.474"E
Solenice – Zavadilka, dolní voda VD Orlík
GPS 49°36'45.760"N, 14°11'21.553"E
Pardubický kraj
Týnec nad Labem – Marina Týnec nad Labem
GPS 50°2'13.756"N, 15°21'7.109"E
Pardubice – ulice u Povodí Labe (kolmá na ul. Kunětickou), která vede k Lanovému centru a koupališti Cihelna
GPS 50°2'47.152"N, 15°46'33.613"E
Nymburk, Poděbrady, Kolín
Nymburk – přístav, ulice Na Přístavě a ulice U Cukrovaru (u mostu přes Mrlinu, u vodní elektrárny)
GPS 50°11'10.581"N, 15°2'55.247"E
Poděbrady – parkoviště u jezera, ulice Bílkova
GPS 50°8'17.964"N, 15°6'45.209"E
Kolín – u vjezdu do přístavu, poblíž nového mostu, ulice Starokolínská
GPS 50°1'36.391"N, 15°12'47.300"E
Plzeň, VD Hracholusky
Plzeň – parkoviště areálu Borská přehrada (u Škodalandu)
GPS 49°42'55.445"N, 13°21'21.724"E
Přehrada Hracholusky – Areál kempu Keramika u Vodní záchranné služby (na vodě)
Obec Jezná – parkoviště přehrada Hracholusky
GPS 49°47'22.329"N, 13°10'5.590"E
Hluboká nad Vltavou
Přístav – Služebna Státní plavební správy
GPS 49°2'56.291"N, 14°26'35.219"E
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou – přístav, vjezd z ulice Písecká vedle zahrádkářské kolonie
GPS 49°13'28.995"N, 14°24'42.321"E
 

Legenda k vybraným lokalitám na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy:

Vodní dílo Lipno I (ř. km 330–345)
Lipno n. Vltavou, Frymburk, Lojzovy paseky Hrdoňov, Kovářov
Vodní dílo Lipno II (ř. km 345–360)
Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Pernek
Vodní dílo Orlík I (ř. km 145,5–149)
Popelíky, Spálenka, Salaš, Loužek, Lavičky, Klučenická zátoka, Trhovky
Vodní dílo Orlík II (ř. km 149–157)
Luh, Podskalí, Písecká zátoka, Radava, Voltýřovská zátoka, Pukňov, Barrandovská zátoka, Chrást, Velký Vír
Vodní dílo Orlík III (ř. km 157–172)
Orlík, Kostelecká zátoka, Ochoz, Peklo, Zbonín, Sobědražská zátoka, Otava, Zvíkov
Vodní dílo Orlík IV (ř. km 172–194)
Kučeř, Hrejkovická zátoka, Červená, Podolsko, Temešvár, Chřešťovice, Olešná, Písecká Smoleč, Albrechtice
Vodní dílo Slapy I (ř. km 92,5–95)
Slapy-hráz, Rovínek, Sv. Ján, Cihelna, Lahoz, Babor
Vodní dílo Slapy II (ř. km 95–100)
Sladovařská zátoka, Modrá loděnice, Měřín, Jablonecká zátoka, Čím, hotel Laguna
Vodní dílo Slapy III (ř. km 100–104)
Nebřich, hotel Hladina, Chlumecká zátoka, Stará Živohošť, U kozla, Nová Živohošť
Vodní dílo Slapy IV (ř. km 104–111)
Mastník, Musík, Kobylníky, Sejce – Častoboř, Čelina
Vodní dílo Slapy V (ř. km 111–119)
Milovice, Oboz, Cholín, Hubenov
Vodní dílo Slapy VI (ř. km 119–134)
Županovice, Zvírotice, Zrůbek, Velká, Hříměždice, Bučily, Kamýk nad Vltavou pod komorou

 

Informace je možno žádat a upřesňovat na adrese SPS, pobočka Praha a na:

Telefonu 234 637 440–448
e-mailu pobockapraha@plavebniurad.cz
na internetových stránkách https://www.plavebniurad.cz
v naléhavých případech mobilní telefon 606 770 892 nebo 606 770 893

 

Platí do: 31. 12. 2019

(čj.: 211/PH/19)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět