Formuláře

Formulář žádosti pro plavidlo jiné než malé:

Formulář žádosti pro malé plavidlo:

Příloha k žádosti pro malé a jiné než malé:

Formulář žádosti o přístup k údajům RIS:

Nezávazný vzor listu lodního deníku:

Nezávazný vzor listu lodního deníku určený výhradně pro vnitrostátní použití.

Vzory pro vyplnění v některých případech:

Žádost o registraci MP podaná osobně

Žádost o registraci MP na základě plné moci

Vyplnění pro právnickou osobu - změněné rubriky

Žádost o zapsání změny v rejstříku MP - výměna motoru

Žádost o technickou prohlídku (prodloužení platnosti LO)

Žádost o zapsání změny s přílohou - změna vlastníka, žádá nový vlastník, zastupuje původního

Žádost o zapsání změny s přílohou - změna vlastníka, žádá nový vlastník, původní spolupodepisuje

Příloha k žádosti o změnu vlastníka - dva noví spoluvlastníci