Povolení zvláštní přepravy

podle § 29g zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost vyplní žadatel o vydání povolení

  • k přemísťování plovoucího zařízení
  • k plavbě plovoucího tělesa,
  • k plavbě plavidla nebo sestavy plavidel, které neodpovídá požadavkům na technickou způsobilost podle zákona nebo nemá způsobilou posádku v počtu a odborném složení podle zákona.

Povolení se vydá, pokud zvláštní přepravou nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu a nevznikne-li v souvislosti s ní nebezpečí poškození vodní cesty nebo staveb nacházejících se na ní.

Povolení pro tento druh zvláštní přepravy vydávají oddělení Dokladů plavidel poboček Státní plavební správy, povolení pro ostatní druhy zvláštní přepravy vydávají oddělení Dozoru na plavbu.

Vydání povolení je zpoplatněno podle položky 40 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 1500,- Kč. Od poplatku je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.