Cejchovní průkaz

Cejchování podléhají všechna plavidla podle § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, jejichž největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3, s výjimkou malých plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o cejchování plavidla a vydání cejchovního průkazu
  • cejchovní průkaz, pokud byl již dříve vydán
  • lodní osvědčení plavidla v případě, že je plavidlo již zaevidováno
  • seznam předmětů patřících k plné výstroji, jakož i seznam zásob s přibližným udáním jejich hmotnosti

Písemnou žádost je možno zaslat nebo ji podat osobně na Státní plavební správu – pobočku Děčín.

Na základě předložené žádosti a po dohodě s žadatelem o místě cejchování provede Státní plavební správa vlastní cejchování dle cejchovního řádu vydaného vyhláškou Federálního ministerstva dopravy č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby. Cejchování plavidel zajišťuje pobočka Děčín.

Vydání průkazu

Cejchovní průkaz bude vydán do 30 dní po provedení vlastního cejchování.

Správní poplatek pro jednotlivé druhy plavidel je stanoven v následující výši:

Vydání cejchovního průkazu k plavidlu pro
  • plavidla určená k přepravě nákladů
10 000 Kč
  • ostatní plavidla
5 000 Kč
Prodloužení jeho platnosti pro
  • plavidla určená k přepravě nákladů
5 000 Kč
  • ostatní plavidla
2 500 Kč