• vydává závazné stanovisko stavebnímu úřadu k umísťování, provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a technické infrastruktury ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty,

  • vydává povolení k provozování pozemní části přístavu,

  • spravuje seznam veřejných přístavů,

  • vydává povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,

  • vydává povolení k provozování půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě,

  • vydává souhlas k umístění, přemístění nebo odstranění plavebního značení na sledovaných vodních cestách,

  • provádí kontroly řádného značení vodních cest signálními znaky,

  • provádí kontroly údržby plavebních objektů a jejich vybavení v řádném stavu a zajištění stanovených parametrů vodní cesty,

  • provádí kontroly staveb a zařízení vodní části přístavu,

  • vkládá informace do Říčních informačních služeb.

K odstranění zjištěných překážek v plavební dráze, kterými mohou být především nedostatečné hloubky, utopené předměty, potopená plavidla, nedostatky ve značení vodní cesty nebo některá z poškozených součástí vodní cesty, mohou pracovníci oddělení využít i správních prostředků, kdy uloží rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků.

Aktuální zprávy