• vydává závazné stanovisko stavebnímu úřadu k umísťování, provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a technické infrastruktury ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty,

  • vydává povolení k provozování pozemní části přístavu,

  • spravuje seznam veřejných přístavů,

  • vydává povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště,

  • vydává povolení k provozování půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě,

  • vydává souhlas k umístění, přemístění nebo odstranění plavebního značení na sledovaných vodních cestách,

  • provádí kontroly řádného značení vodních cest signálními znaky,

  • provádí kontroly údržby plavebních objektů a jejich vybavení v řádném stavu a zajištění stanovených parametrů vodní cesty,

  • provádí kontroly staveb a zařízení vodní části přístavu,

  • vkládá informace do Říčních informačních služeb.

K odstranění zjištěných překážek v plavební dráze, kterými mohou být především nedostatečné hloubky, utopené předměty, potopená plavidla, nedostatky ve značení vodní cesty nebo některá z poškozených součástí vodní cesty, mohou pracovníci oddělení využít i správních prostředků, kdy uloží rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků.

Aktuální zprávy

2. 7. 2020

Přívozy

Přívoz je soustava zařízení umožňující překonání řeky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. Takovéto plavidlo se nazývá...

25. 6. 2020

Doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel

Státní plavební správa připravila v rámci osvětové a preventivní činnosti za účelem zachování bezpečnosti plavebního provozu doporučení, které má sloužit provozovatelům půjčoven malých plavidel jako pomocný materiál k náležitostem proškolení uživatelů plavidel, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla.