Přívozy

Přívoz je soustava zařízení umožňující překonání řeky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. Takovéto plavidlo se nazývá převozní loď a obsluhuje jej převozník.

Nejjednodušší přívoz tvoří pouze prám. Zpravidla má přívoz na obou březích upravené přístaviště, tedy například plochu či hranu k přistávání lodi, můstek, kůly k uvázání lodi. Na jedné straně obvykle bývá budova pro převozníka. Dále bývají přístaviště přívozu vybavena informacemi pro cestující, případně i přístřeškem. Některé druhy přívozů jsou vybaveny navíc ještě stožáry a soustavou lan užitých k zajištění, případně i k pohonu lodi.

V historii bývaly přívozy zřizovány velmi často ve městech i mimo ně, kde bylo nutné překonat vodu příliš hlubokou na existenci brodu. S rozvojem civilizace však přívozy na většině míst nahradily mosty.

Přívozy podle pohonu dělíme na:

  • poháněné lidskou silou, ať už se jedná o jednoduchou loď odpichovanou bidlem ode dna jako na Kamenici ve Hřensku nebo o veslici jako na Sázavě v Senohrabech,
  • motorové přívozy, kdy se loď pohybuje s pomocí svého motoru a propulzního zařízení (zpravidla vrtule) volně po hladině jako například přívozy pražské integrované dopravy, anebo je navíc jištěna lanem, jenž je upevněno na jedné straně k lodi a na druhé straně k posuvné spojnici umístěné na vodorovném laně napnutém mezi stožáry na obou březích jako na Vltavě v Klecánkách,
  • bezmotorové přívozy poháněné proudem řeky, kdy je loď vybavena ještě další soustavou lan, s jejichž pomocí ji lze natočit tak, aby ji proud řeky poháněl k požadovanému břehu. U některých přívozů je upevnění provedeno výše uvedeným způsobem na laně mezi stožáry na obou březích jako na Vltavě ve Vraném. Úplným specifikem tohoto typu jsou kyvadlové přívozy, které v Čechách nalezneme již jen na Labi ve Velkém Březně nedaleko Ústí nad Labem a v Dolním Žlebu, což je součást Děčína.
  • Kyvadlové přívozy mají svá nosná lana upevněna v jednom bodě u některého z břehů a při přeplouvání k protilehlému břehu uzavírají plavební dráhu. Patří tak mezi přívozy neplující volně, což znamená, že možnosti ovlivnění trasování a rychlosti jejich plavby jsou velmi malé. Jsou považovány z hlediska plavební praxe za nautickou překážku. V souladu s Pravidly plavebního provozu smí přívoz křížit vodní cestu až poté, co se ujistí, že nebude nutit jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby. Je však důležité, aby vůdci plavidel o existenci přívozů, a obzvláště těch kyvadlových, měli povědomí. Je nutné, aby přizpůsobili v jejich blízkosti rychlost plavby a udržovali zvýšenou pozornost.

Úplný přehled všech přívozů včetně informací, o jaký typ přívozu se jedná, lze nalézt na webových stránkách Státní plavební správy zde.