Správní poplatky

Dozor na vodní cesty

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a hradí se zpravidla kolkovou známkou. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo oddělení plavebního dozoru.

Položka 40

a) Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu 2 000 Kč
b) Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště 1 000 Kč
c) Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel 2 000 Kč