Informace o novinkách v novele zákona o vnitrozemské plavbě


Podmínky výměny průkazů způsobilosti na základě přechodných ustanovení zákona č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - platné od 1. března 2023


Vydávání průkazů způsobilosti

Podmínky získání jednotlivých průkazů způsobilosti

Náhradní doklady při ztrátě, odcizení, zničení nebo změně údajů

  • Správní poplatek 100,- Kč.

  • Žádost o vydání náhradního dokladu (pro všechny typy průkazů) je možné podat elektronickou formou přes Portál dopravy. Podmínkou je Identita občana. Správní poplatek je v tomto případě snížen automaticky o 20 %.