Vydávání průkazů způsobilosti

Obecné podmínky získání dokladů osob

 • předepsaný věk,

  • 18 let, (u způsobilosti plavčík 15 let, pomocný lodník 16 let)

  • 16 let, jde-li o vydání průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla

 • vzdělání a praxe,

 • zdravotní způsobilost,

 • úspěšné složení zkoušky, je-li předepsána,

 • prokázání požadované odborné způsobilosti,

 • žádost o vydání příslušného plavebního dokladu podána

 • zaplacení příslušného správního poplatku,

 • absolvování školení, je-li požadováno.

Podmínky získání jednotlivých průkazů způsobilosti

Náhradní doklady při ztrátě, či odcizení

 • Správní poplatek 100,- Kč.