Aktuální zprávy

18. 1. 2017

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O VYDÁNÍ DOKLADŮ

žádost zaslanou datovou schránkou, faxem nebo e-mailem nelze zaevidovat jako řádně podanou žádost. Zaevidovat lze pouze originál žádosti s příslušnou kolkovou známkou nebo vyznačením potvrzení o zaplacení správního poplatku a vlastnoručním podpisem na žádosti. Pro urychlení procesu vyřizování Vašich požadavků podávejte ve vlastním zájmu žádosti v požadované podobě a s požadovanými náležitostmi.

18. 1. 2017

Informace Státní plavební správy č. 1/2017

o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla

16. 12. 2015

Informace Státní plavební správy č. 36/2015

o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně

12. 11. 2015

Uznávání vzdělávacího programu lodník

Uznávání vzdělávacího programu lodník - Dohoda mezi Ministerstvem dopravy ČR a Centrální komisí pro plavbu na Rýně