Informace o novinkách v novele zákona o vnitrozemské plavbě


Podmínky výměny průkazů způsobilosti na základě přechodných ustanovení zákona č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - platné od 1. března 2023


Vydávání průkazů způsobilosti

Podmínky získání jednotlivých průkazů způsobilosti

Náhradní doklady při ztrátě, či odcizení

  • Správní poplatek 100,- Kč.