Státní plavební správa

se sídlem: Jankovcova 4
  170 04 Praha 7
banka: Česká národní banka
č. ú.: 427071/0710
IČ: 00003352

organizační složka státu zřízena zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,


Úřední hodiny pondělí, středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Podatelna
pondělí a středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

úterý a čtvrtek
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00

pátek
08:00 – 12:00

Kontakty

Ředitelství e-mail: reditelstvi@plavebniurad.cz
  datová schránka: pwzaih7
Pobočka Praha e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz
  datová schránka: 5e2iuqh
Pobočka Děčín e-mail: pobockadecin@plavebniurad.cz
  datová schránka: tiwiuy6
Pobočka Přerov e-mail: pobockaprerov@plavebniurad.cz
  datová schránka: nkuiu4z
Hlášení nehod telefon: 840 111 254, 606 690 012 (středisko RIS)

Informace o agendách a činnostech organizačních jednotek, pro které jsou datové schránky zřízeny, jsou uvedeny na stránkách organizačních jednotek, které jsou dostupné přes odkaz v levém sloupci (název organizační jednotky).


Organizační struktura

Organizační struktura k 1. 1. 2023

Působnost

Působnost k 1. 1. 2015


Říční informační služby – středisko RIS

Adresa Státní plavební správa – pobočka Děčín
Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI
Telefon 840 111 254
(pouze hlášení nehod nebo plavebních překážek nebo plaveb dle § 32b odst. 2 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě)
Mobil 606 690 012
(pouze hlášení nehod nebo plavebních překážek nebo plaveb dle § 32b odst. 2 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě)
E-mail e-mail: ris@lavdis.cz
Radiostanice kanál č. 80 – volací znak DĚČÍN SPS
vysílání 157,025 MHz
a příjem 161,625 MHz
Provozní doba pondělí – neděle
07:00 – 12:30
13:00 – 19:00
GPS: N50°45’58,8″
E14°11’34,7″

Příjem dokumentů v analogové podobě

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Příjem dokumentů v digitální podobě

Dokumenty doručené v digitální podobě se přijímají v podatelně prostřednictvím datové schránky a elektronické adresy podatelny.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: HTML, PDF, DOC, DOCX, ODT, JPEG/JPG, RTF, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.

Dále jsou přijímány na nosičích CD, DVD případně na dalších technických nosičích zformátovaných pro některý z systémů souborů NTFS nebo FAT32.

Podatelna postupuje obdobně jako v případě příjmu dokumentů v analogové podobě (viz výše), pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Státní plavební správa přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Státní plavební správa přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.