Ředitelství

Vedoucí služebního úřadu – ředitelka Státní plavební správy: Mgr. Klára Němcová
Curriculum vitae
     
Ředitelka odboru kontroly a metodiky
Zástupce vedoucí služebního úřadu - ředitelky Státní plavební správy:
Mgr. Katarína Koleničková
Curriculum vitae
 234 637 310

Adresa Státní plavební správa – ředitelství
Jankovcova 4
PO BOX 28
170 04 Praha 7 – Holešovice
Telefon 234 637 111
234 637 110 – sekretariát ředitele
E-mail e-mail: reditelstvi@plavebniurad.cz
Datová schránka pwzaih7
Úřední hodiny pondělí, středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Podatelna
pondělí a středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

úterý a čtvrtek
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00

pátek
08:00 – 12:00

Budova ředitelství se nachází ve východní části přístavu Praha - Holešovice.


Odbor kontroly a metodiky

Odbor kontroly a metodiky se zabývá kontrolní, koncepční a metodickou činností:

  • analyzuje jednotlivé činnosti a podněty, zpracovává koncepční a metodické postupy, které zavádí do praxe prostřednictvím poboček
  • kontroluje dodržování stanovených postupů ve výkonné činnosti
  • řeší závažné problémy ve spolupráci s pobočkami
  • spolupracuje na tvorbě předpisů a zpracovává vyjádření k návrhům předpisů souvisejících s plavbou, vydávaných příslušnými orgány státní správy
  • vydává opatření obecné povahy a informace a zajišťuje jejich zveřejnění
  • spolupracuje s obdobně zaměřenými orgány a organizacemi jiných zemí, ve vztahu k zajišťování úkolů ve vnitrozemské plavbě
  • spolupracuje na výhledových koncepcích a studiích rozvoje vodních cest
  • zpracovává vyjádření k zadáním, závěrečným zprávám a realizačním výstupům předkládanými odbornými ústavy, orgány nebo organizacemi
  • zpracovává a aktualizuje materiály související s problematikou plavecké způsobilosti
  • vydává pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla a potvrzení o odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla, vede o tom evidenci a organizuje příslušné zkoušky

Kancelář úřadu

Kancelář úřadu zabezpečuje vnitřní chod Státní plavební správy.


GPS:

N50°6’29.072″
E14°27’27.406″

Mapa


Zobrazit větší mapu

Na výše uvedených kontaktních místech je možné ve dnech určených pro styk s veřejností, pondělí a středa, obdržet k nahlédnutí zákony a vyhlášky, podle kterých Státní plavební správa jedná a rozhoduje.