Oznámení o podezření protiprávního jednání
ve služebním úřadu

Příjem oznámení ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu je zajištěn prostřednictvím:

Prošetřovatelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) výše citovaného nařízení vlády byla určena Mgr. Katarína Koleničková a Mgr. Judita Bašusová.