Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kontaktní místa

Státní plavební správa

se sídlem Praha 7, Jankovcova 4, PSČ 170 04,
byla zřízená zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
statut Č.j.: 39/2008-410-HO/1 ze dne 25. 3. 2008
IČO : 00003352
Bankovní spojení : ČNB Praha, č.ú. 427071/0710

Pro styk s žadateli o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou určena tato kontaktní místa:

Státní plavební správa – ředitelství

Jankovcova 4
170 04 Praha 7 – Holešovice
odbor kontroly a metodiky – legislativní a právní věci
e-mail: reditelstvi@plavebniurad.cz, tel.: +420 234 637 111

Státní plavební správa – pobočka Praha

Jankovcova 4
170 04 Praha 7 – Holešovice
ředitel pobočky a podatelna e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz, tel.: +420 234 637 111

Státní plavební správa – pobočka Děčín

Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI – Letná
ředitel pobočky a podatelna
e-mail: pobockadecin@plavebniurad.cz, tel.: +420 412 557 411

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Bohuslava Němce 640/2
750 02 Přerov
ředitel pobočky a podatelna
e-mail: pobockaprerov@plavebniurad.cz, tel.: +420 581 250 911

Na výše uvedených kontaktních místech je možné ve dnech určených pro styk s veřejností, pondělí a středa od 7.30 hod. do 17.00 hod., obdržet k nahlédnutí zákony a vyhlášky, podle kterých Státní plavební správa jedná a rozhoduje.

Poskytnuté informace

Výroční zprávy

Postup Státní plavební správy při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů

Sazebník náhrad za poskytování informací