Sazebník náhrad za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle § 17 výše uvedeného zákona jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.


I. Tiskové náhrady:

 1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:
  jednostranné kopie A4: 2 Kč A3: 4 Kč
  oboustranné kopie A4: 3 Kč A3: 5 Kč
 2. Pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji:
  jednostranné kopie A4: 20 Kč A3: 40 Kč
  oboustranné kopie A4: 40 Kč A3: 70 Kč
 3. Výtisk z počítače:
  1 strana černobíle 3 Kč
  1 strana barevně A4 25 Kč
  1 strana barevně A3 (jen v Praze) 40 Kč
  1 strana barevně A2 (jen v Praze) 80 Kč
  1 strana A1 (jen v Praze) 160 Kč
 4. Technický nosič dat:
  vypálení na CD 30 Kč

II. Náklady na vyhledávání a zpracování informací:

prvních 30 minut práce 0 Kč (zdarma)
1 až 3 hodiny práce 100 Kč/hodinu
více než 3 hodiny práce 150 Kč/hodinu

III. Poštovné bude stanoveno podle platného sazebníku České pošty.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.