OpenData


Smlouvy

Seznam smluv nad 100 000,00 Kč

rok 2015 (CSV utf-8)

rok 2015 (CSV win1250)


Objednávky

Seznam objednávek nad 100 000,00 Kč

rok 2015 (CSV utf-8)

rok 2015 (CSV win1250)


Vymezené vodní plochy

Prostory pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

vc_mala_plavidla.csv (utf-8)