Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel

vyvěšeno: 12. 7. 2024

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel na Státní plavební správě v Děčíně

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady – mzdového referenta a referenta GDPR

vyvěšeno: 9. 7. 2024

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

odborného rady – mzdového referenta a referenta GDPR ve Státní plavební správě v Praze

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici asistent/ka ředitele odboru kontroly a metodiky

vyvěšeno: 26. 6. 2024

Co u nás budete dělat:

 • zodpovídat za příjem, třídění, odesílání pošty v rámci interního systému a DS,
 • zveřejňovat smlouvy v registru smluv,
 • zodpovídat za chod sekretariátu - návštěvy, občerstvení, komunikace v rámci odboru,
 • organizovat pracovní program ředitelky, a
 • budete pravou rukou ředitele odboru.

Jaký byste měl/a být, co byste měl/a umět:

 • ničeho se nebát,
 • mít absolvovanou SŠ s maturitou,
 • být systematický/á, spolehlivý/á, pečlivý/á, diskrétní,
 • být časově a úkolově flexibilní,
 • umět dotahovat věci do konce,
 • chovat se s respektem k sobě/kolegům a klientům,
 • velmi dobře komunikovat (aktivně naslouchat),
 • aktivní práce s PC.

Co Vám nabídneme:

 • jistotu stabilního zaměstnavatele,
 • přátelský pracovní kolektiv,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • pružnou pracovní dobu,
 • plat dle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v 8. platové třídě,
 • 200 hodin dovolené + 5 dní indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty,
 • příspěvek na produkty na stáří,
 • možnost využití rekreačního objektu v Lužických horách.

Místo výkonu práce Praha 7, Holešovice.

Nástup dle dohody.

Úvazek: plný nebo zkrácený, dle dohody

Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na: e-mailovou adresu: cinkova.sabina@plavebniurad.cz., s označením "asistentka/ asistent ředitelky kontroly a metodiky" do 31. 7. 2024. Nebo pro další informace zavolejte: +420 606 690 003

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

20. 7. 2023

Tisková zpráva Ministerstva dopravy: Obhájili svoje funkce, ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy zůstávají

Vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. Státní tajemník Ministerstva dopravy zároveň od 1. srpna potvrdil na pětileté funkční období v pozici ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře a ředitelku Státní plavební správy Kláru Němcovou. Všichni uspěli ve výběrových řízeních na tyto pozice.

23. 3. 2023

Tisková zpráva Ministerstva dopravy "Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další žádosti pro vydávání dokladů plavidel"

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.

15. 3. 2023

Nové elektronické žádosti pro malá plavidla na Portálu dopravy

Ode dne 16. března 2023 jsou na Portálu dopravy žadatelům k dispozici některé nové typy žádostí týkající se malých plavidel. Jde o:

 • Prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo
 • Zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla
 • Zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla týkajících se plavidla (změny v motorech, účelu plavidla apod.)
Podání žádosti tímto způsobem v současné době mohou využít pouze fyzické osoby nepodnikající pro plavidla využívaná výlučně k rekreačnímu účelu. Také žádost o zápis změny vlastníka či provozovatele se v nabídce objeví až v průběhu tohoto roku.

1. 3. 2023

Dne 1. března 2023 nabývá účinnost novela zákona o vnitrozemské plavbě

Novela zákona o vnitrozemské plavbě transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a související unijní legislativu. Jedná se o celkovou právní úpravu způsobilosti osob, včetně vůdců plavidel, k vedení a obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě. Přínosem bude zejména sjednocení požadavků na způsobilost osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Evropské unie a třetích zemí. Podmínky získání nových oprávnění a výměny stávajících průkazů způsobilosti po nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě jsou zveřejněny v sekci Doklady osob.

10. 2. 2023

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Státní plavební správy k problematice plovoucích fotovoltaických elektráren (PFVE) umístěných na vodních nádržích

Stále intenzivnější poptávka po informacích o možnosti vybudovat a provozovat fotovoltaické elektrárny umístěné na vodních plochách vedla k sérii jednání, která vyústila ve společné stanovisko. Jeho obsah můžete nahlédnou i zde na našich stránkách.

3. 1. 2023

Zveřejnění souborů otázek ke zkouškám způsobilosti na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Státní plavební správa tímto zveřejňuje soubory otázek ke zkouškám způsobilosti pro získání nových oprávnění po nabytí účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

12. 12. 2022

Dne 1. března 2023 nabývá účinnost novela zákona o vnitrozemské plavbě

Zákon č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, nabývá účinnost dne 1. 3. 2023.

Co je nové ve znění zákona o vnitrozemské plavbě naleznete zde.

Úplné znění zákona naleznete na webu SPS v části Legislativa, zde.

8. 12. 2022

Ministerstvo dopravy spouští Portál dopravy

Ministerstvo dopravy dne 8. prosince 2022 spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavby (žádost o vydání průkazu vůdce malého plavidla na základě zkoušky, žádost o vydání náhradního dokladu), letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.

29. 9. 2022

Nový web pomůže při plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách, nabídne přehledně všechny důležité informace

Aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách nabídne nový on-line portál www.eurisportal.eu. Fungovat začíná dnes, tedy 29. září a jeho služby jsou zdarma. Portál pomůže uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat dobu plavby a připlutí po celé Evropě a to uživatelsky přívětivým způsobem. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

19. 9. 2022

Elektronické přihlášení na zkoušku a vydání nového průkazu vůdce malého plavidla

Od úterý 20. září 2022 bude do stávající elektronické žádosti „Přihlášení na zkoušku a vydání nového (rozšíření stávajícího) průkazu Vůdce malého plavidla“ (https://portaldopravy.cz/) implementována identifikace a autentizace žadatele prostřednictvím jeho Identity občana (NIA - eObčanka, bankovní identita apod.). Žádost na zkoušku a vydání průkazu bude možné podat jenom přihlášením se prostřednictvím NIA.

19. 7. 2022

Ministerstvo Dopravy - Tisková zpráva: Nová dohoda usnadní českým rejdařům přístup na německé vodní cesty

Česká republika a Německo uzavřely dohodu o možnostech konání zkoušek pro úseky se zvláštními riziky vyhlášenými v Německu, a to v češtině na pobočkách Státní plavební správy v ČR. Novinka se dotkne několika set českých občanů. Zmíněnou dohodu v Hřensku slavnostně podepsali zástupci české Státní plavební správy a německého Generálního ředitelství vodních cest a plavby (Generaldirektion der Wasserstraßen und Schifffahrt).

Tato dohoda je pro Českou republiku velmi důležitá a značně usnadní život zaměstnancům plavebních společností. Je také důkazem důvěry mezi oběma stranami a dobré spolupráce,“ řekla při podpisu ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

Jsme si vědomi, že skládání zkoušky v mateřském jazyce pomůže českým rejdařům ve snazším přístupu na německé vodní cesty. Chceme, aby plavba na Labi mezi Českou republikou a Německem mohla probíhat co nejjednodušeji,“ dodal prezident německého Generálního ředitelství vodních cest a plavby Hans-Heinrich Witte.

Pro vůdce plavidel pohybujících se ve Spolkové republice Německo je získání tohoto osvědčení existenční nutnost. Zkoušky jsou navíc v Německu poměrně nákladné, takže vznikne i nemalá finanční úspora na straně uchazečů, potažmo rejdařů.

Tyto zkoušky se nebudou týkat jen německého úseku Labe, ale bude je možné skládat také pro úseky Rýna, Vezery a Dunaje.

Mít takzvané zvláštní osvědčení vůdce plavidla je nutné pro plavbu na úsecích se zvláštními riziky. Vydává se na základě zkoušky, kterou organizuje stát, na jehož území se úsek se zvláštními riziky nachází, v tomto případě Německo. Nová dohoda ale umožní skládat tuto zkoušku v češtině, v České republice, a to na pobočkách Státní plavební správy.

Forma této zkoušky je ústní. Její složení je podmíněno absolvováním určitého počtu plaveb v daném úseku.

Jako úseky se zvláštními riziky se označují ty oblasti, kde je zvýšený výskyt plavebních nehod, složité morfologické poměry mající dopad na manévrování plavidel nebo problematická komunikace. Tyto úseky může vyhlásit členský stát EU, na jehož území se nacházejí, a to po předchozím oznámení Evropské komisi.

Podpis je významným úspěchem zahraničních vztahů v oblasti vnitrozemské vodní dopravy mezi ČR a SRN. Česká strana vnímá současný postup Německa jako krok, který pozitivně ovlivní přístup českých společností na celoevropský trh.

Spolupodepisující osobou byl prezident GDWS, tedy německé instituce, která spravuje spolkové vodní cesty, zastává úlohu plavebního úřadu v oblasti způsobilosti plavidel a osob a zároveň plní úkoly, které v ČR patří Ředitelství vodních cest a státním podnikům povodí.

Za Německo se podpisu zúčastnila také vedoucí územní pobočky GDWS v Magdeburgu a zástupkyně Spolkového ministerstva pro digitalizaci a dopravu. Za českou stranu to pak bylo vedení Státní plavební správy a její zaměstnanci, kteří se na zkouškách budou přímo podílet.

5. 5. 2022

Aktuální upozornění

V souvislosti s rozběhem nové plavební sezóny upozorňujeme plaveckou veřejnost na omezený rozsah a podmínky užití některých vodních cest k plavbě se spalovacím motorem – viz naše informace č. 26/2021.

16. 3. 2022

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Poslední výzva k vyplutí! Vyměňte si včas neplatný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidla

Lidé, kteří mají neplatný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidla by neměli odkládat jeho výměnu. Platný průkaz je potřeba si kvůli chystané změně zákona vyřídit před polovinou letošního roku. Jedná se o doklady vydané před prvním lednem 2015.

Po nabytí účinnosti připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě již nebude možné oprávnění k vedení a obsluze plavidla doložit neplatným průkazem, a to ani kvůli jeho výměně. Lidé totiž stále drží neplatné průkazy mnoha druhů a je potřeba, aby měli doklad aktuální a platný.

Předpokládaný termín začátku platnosti zákona je první červenec letošního roku a na výměnu průkazu tak zbývá ještě několik měsíců.

Týká se to oprávnění vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých včetně plaveckých služebních knížek i průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel, a to bez ohledu na to, zda mají na průkazu způsobilosti uvedeno datum platnosti nebo je na průkazu uvedena platnost bez omezení.

O výměnu je možné požádat na jakékoliv pobočce Státní plavební správy. Je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti (nejpozdější datum podání žádosti je den přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě, předpokládá se 30. června 2022) a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek sto korun.

Neplatné průkazy způsobilosti není možné vyměnit elektronicky prostřednictvím aplikace na www.portaldopravy.cz, neboť jde o větší množství různých druhů průkazů vydávaných v období mnoha desítek let.

V současné době Státní plavební správa eviduje zhruba padesát tisíc neplatných průkazů. Jedná se o vůdce jak malých a rekreačních plavidel, tak o vůdce a členy posádek plavidel jiných než malých.

Držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. prosinci 2014 se toto upozornění netýká, jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.

20. 7. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Smlouva o splavnění Labe mezi Českem a Německem podepsána

Splavnění Labe umožní provoz ekologické vodní dopravy a zlepší podmínky pro mezinárodní obchod i cestovní ruch v České republice. Smlouvu o splavnění Labe podepsal spolu s českým ministrem Karlem Havlíčkem jeho protějšek Andreas Scheuer, ministr dopravy a digitální infrastruktury Spolkové republiky Německo.

1. 7. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Plavební sezóna je v plném proudu, na Slapech musí lodě plout pomalu

Začátek prázdnin i prodloužený víkend přivede v následujících dnech k tuzemským vodním plochám desítky tisíc lidí. Zvýšený pohyb plavidel a plavců na vodních hladinách si proto vyžaduje mimořádná opatření, která ochrání všechny účastníky plavebního provozu. Od července až do srpna je například na vodní nádrži Slapy nařízena výrazně pomalá plavba pouze v tzv. výtlačném režimu.

11. 5. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Na vodě nejsi nikdy sám: Domácí bezpečná plavební sezóna 2021 zahájena

Státní plavební správa spolu se zástupci Ministerstva dopravy, vodních sportů i centrály cestovního Ruchu Czech Tourism zahajuje letošní plavební sezonu na českých řekách, jezerech či nádržích. Ta bude vzhledem k epidemické situaci specifická, očekává se totiž velký zájem o prožití volna na vodě a u vody v tuzemsku. Dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastníků provozu na vodních hladinách má za daných okolností podpořit nová kampaň Na vodě nejsi nikdy sám.

4. 5. 2021

Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě

Cílem dohody je zajistit a udržovat splavnost Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Umožní více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu, skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachování cenného přírodního prostoru.

30. 4. 2021

Vltavská vodní cesta – úprava provozní doby lodního výtahu Orlík a plavební komory Praha – Modřany

V informaci SPS č. 17/2021 došlo k úpravě časů proplavování plavební komorou Modřany v Praze a byla prodloužena provozní doba lodního výtahu Orlík.

27. 4. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Na Slapech v létě výrazně zpomalí lodě, Státní plavební správa reaguje na velký nárůst rekreace

Plavební provoz na Slapech bude letos v červenci a srpnu výjimečně omezený. Kvůli očekávanému velkému provozu a potřebě chránit koupající i menší plavidla, rozhodla Státní plavební správa o zavedení tzv. výtlačného režimu plavby na polovině vodní plochy nádrže Slapy, tedy motorové lodě budou muset na vybraném úseku výrazně zpomalit a neklouzat po hladině. Chystanou úpravu režimu plavby zavedenou i na doporučení policie a vodních záchranářů projednala Státní plavební správa s dotčenými obcemi a jednotlivými spolky.

30. 7. 2020

Tisková zpráva Ministerstva dopravy "Plavební informace, mapy vodních cest. Státní plavební správa spustila novou aplikaci pro veřejnost"

Státní plavební správa zpřístupnila pro širokou plaveckou veřejnost novou mobilní aplikaci...

29. 7. 2020

Nová mobilní aplikace "LAVDIS mobile" ke stažení

Státní plavební správa vytvořila a uvádí k užívání mobilní aplikaci "LAVDIS mobile", kterou připravila pro ve verzi pro operační systém Android a iOS. Aplikace poskytuje relevantní informace o vodních cestách na území České republiky pro širokou plaveckou veřejnost.

25. 6. 2020

Doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel

Státní plavební správa připravila v rámci osvětové a preventivní činnosti za účelem zachování bezpečnosti plavebního provozu doporučení, které má sloužit provozovatelům půjčoven malých plavidel jako pomocný materiál k náležitostem proškolení uživatelů plavidel, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla.

3. 6. 2020

Tisková zpráva ČVUT - Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty uceleně představuje celou vodní cestu, historii jejího vzniku a zaměřuje se i na jednotlivé stavební památky.

8. 1. 2020

Elektronické podávání žádostí o průkaz Vůdce malého plavidla

Státní plavební správa spouští od 13. ledna 2020 pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou. V první fázi bude umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky. Postupně se bude tento pilotní projekt rozšiřovat o další podání (např. výměny průkazů, kapitáni apod.). Podrobnější informace k používání a odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde

25. 11. 2019

Žádosti o zpřístupnění části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup

V souvislosti s blížícím se termínem účinnosti zákonného ustanovení o povinném používání AIS roste důležitost systému říčních informačních služeb. Aby provozovatelé plavidel mohli tyto služby plně využívat, je třeba ve smyslu § 32c odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě požádat o přístup k té části informací, k níž je přístup zákonem omezen. Žádost se podává standardním způsobem, v sekci „Doklady plavidel“ našeho webu naleznete příslušné pokyny.

13. 11. 2019

Dne 4. prosince 2019 nabývá účinnost část novely zákona o vnitrozemské plavbě vztahující se k povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS

Novelou zákona č. 135/2019 Sb., kterou se mění znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se zavádí povinnost pro provozovatele a vůdce plavidel (na části vodní cesty uvedené § 32e odst. 3 písm. a) a pro plavidla dle § 32e odst. 3 písm. b) vybavit a užívat na plavidlech zařízení
a programové vybavení:

 1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace a
 2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

(Právní úpravu naleznete v Části V. Plavební provoz – Říční informační služby §§ 32a – 32e zákona č. 114/1995 Sb.)

Způsob užívání zařízení a programového vybavení je stanoven vyhláškou č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (novela č. 137/2019 Sb.).

Zavedení této povinnosti představuje další krok v zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) v České republice. Ve vztahu k plavebnímu provozu představuje zavedení této povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách využívaných k nákladní a veřejné osobní dopravě. Zavedení této povinnosti přinese též zefektivnění proplavování plavebními komorami, celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní vodní dopravy.

Toto novelou zákona se ČR připojila k většině evropských zemí, včetně Německa, Slovenska a Rakouska, ve kterých je povinnost používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS již několik let zavedena.

30. 9. 2019

Podmínky vedení malých a rekreačních plavidel s průkazem způsobilosti v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že se po změně národních předpisů upravujících podmínky plavby rekreačních plavidel ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatska množí dotazy na toto téma, upozorňuje Státní plavební správa na změnu podmínek oproti minulým letům a připomíná další důležité skutečnosti.

21. 6. 2019

Bezpečnější místa pro koupání a zklidnění plavby je připraveno na letní sezónu

Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR

Žluté bóje znovu vymezují plochy pro bezpečné koupání na Slapech, Velkých Žernosekách nebo Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy...

15. 6. 2019

Dne 19. června 2019 nabývá účinnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě

Novela zákona č. 114/1995 Sb. je publikovaná pod č. 135/2019 Sb. Největší část novely zákona se týká transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.

S výše uvedenou novelou zákona souvisí i novelizace uvedených vyhlášek:

 • č. 136/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 137/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách,
 • č. 138/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách,
 • č. 139/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Vyhlášky nabývají účinnosti dne 19. června 2019.

4. 3. 2019

Informace o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel

Státní plavební správa ke dni 4. 3. 2019 zahájila (zkušební) provoz systému pro online objednávání na technické prohlídky malých plavidel.

18. 5. 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.