Státní tajemník v Ministerstvu dopravy vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí / vedoucího služebního úřadu Státní plavební správy

vyvěšeno: 17. 3. 2023

Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí / vedoucího služebního úřadu Státní plavební správy, ID 100001 (dále též jen „SPS“), se služebním působištěm v Praze

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)
  2. Čestné prohlášení (DOC)
  3. Platová tabulka (PDF)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – ředitel/ka odboru pobočky Děčín

vyvěšeno: 14. 3. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

odborný rada – ředitel/ka odboru pobočky Děčín ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)
  2. Čestné prohlášení (DOC)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady – referent hospodaření s majetkem státu

vyvěšeno: 22. 2. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

odborného rady – referent hospodaření s majetkem státu ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa mzdový referent a referent pro GDPR ve Státní plavební správě

vyvěšeno: 21. 2. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

mzdový referent a referent pro GDPR ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy