Volné místo – Metodik dozoru na plavbu a vodní cesty

vyvěšeno: 22. 9. 2023

Pro organizační složku státu „Státní plavební správa“ hledáme metodika dozoru na plavbu a vodní cesty, v Praze, zařazeného do 12. platové třídy, s nástupem od 1. prosince 2023 nebo dle dohody.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 zákona o státní službě obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Co bude náplní Vaší práce:

 • zpracovávání metodických postupů a koordinace státního dozoru v oboru plavby a vodní dopravy,
 • vedení centrální evidence plavebních nehod,
 • analýza činností a podnětů poboček úřadu i jednotlivých zaměstnanců a na základě výsledků, zpracovávání koncepčních a metodických postupů a jejich zavádění do praxe,
 • návrhy nebo aktualizace vnitřních předpisů v souladu se změnou legislativy,
 • provádění odborné kontroly dodržování stanovených postupů ve výkonné činnosti na pobočkách ohledně státního dozoru v oboru plavby a vodní dopravy,
 • zajišťování vydání aktuálních informací a spolupráce s výkonnými útvary na vydávání opatření obecné povahy k řízení plavebního provozu,
 • spolupráce na tvorbě a zpracovávání odborných stanovisek k návrhům změn, doplňků nebo úprav pravidel plavebního provozu, předkládaných prostřednictvím nadřízeného orgánu,
 • organizace metodických setkání pro oddělení plavebního dozoru.

Co Vám nabídneme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (na dobu 3 roky),
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 12. platové třídy v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na volnočasové aktivity prostřednictvím sodexo karty nebo na důchodové připojištění,
 • pružnou pracovní dobu,
 • práci v malém a přátelském kolektivu, a
 • práci v příjemném prostředí na Praze 7 v blízkosti Vltavy.

Co od Vás požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Zašlete nám do 31. října 2023 na email: cinkova.sabina@plavebniurad.cz.

 • profesní životopis a stručný motivační dopis.

Kontaktní osoba: Ing. Sabina Cinková, tel: 702 099 269 nebo Mgr. Katarína Koleničková, tel: 606 690 003.


Volné místo – referent plavebního dozoru pro vodní cesty

vyvěšeno: 14. 9. 2023

Pro organizační složku státu „Státní plavební správa“ hledáme referenta plavebního dozoru pro vodní cesty, na pobočce v Praze, zařazeného do 12. platové třídy, s nástupem od 1. prosince 2023.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 zákona o státní službě obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Co bude náplní Vaší práce:

 • příprava a zpracování stanovisek ke stavebním řízením pro součásti vodních cest a stavby ovlivňující plavbu,
 • zpracování stanovisek k umístění plovoucích zařízení,
 • zpracování rozhodnutí k umístění plavebního značení,
 • kontrola stavu vodních cest, jejich provozuschopnosti a umístění plavebního značení,
 • zpracování rozhodnutí k provozování přístavů, přístavišť, půjčoven na vodních cestách apod.,
 • vydávání informací plavebního úřadu k bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu,
 • k výkonu činností využívání služebních plavidel a služebních automobilů.

Co Vám nabídneme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (na dobu 2 roky),
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 12. platové třídy v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na volnočasové aktivity prostřednictvím sodexo karty nebo na důchodové připojištění,
 • pružnou pracovní dobu.

Co od Vás požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Zašlete nám do 12. října 2023 na email: cinkova.sabina@plavebniurad.cz.

 • profesní životopis a stručný motivační dopis.

Kontaktní osoba: Ing. Sabina Cinková, tel: 702 099 269.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – metodika vnitřního kontrolního systému

vyvěšeno: 14. 9. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – metodika vnitřního kontrolního systému ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC)

Přílohy:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Informace