Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – referenta plavebního dozoru na vodní cesty, oddělení plavebního dozoru, odboru pobočka Praha

vyvěšeno: 13. 11. 2019

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Rady/odborného rady – referenta plavebního dozoru na vodní cesty v oboru služby doprava

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchního referenta/ rady – referenta dokladů osob, v oddělení dokladů plavidel, odboru pobočka Děčín

vyvěšeno: 13. 11. 2019

p>Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchního referenta/rady – referenta dokladů osob v oboru služby doprava

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Omezení provozu oddělení dokladů osob dne 2.12.2019

vyvěšeno: 4. 11. 2019

Dne 2. 12. 2019 (pondělí) budou oddělení dokladů osob na všech pobočkách plavebního úřadu z technických důvodů zavřená. Žádost však můžete podat na podatelně kterékoliv pobočky, a to v obvyklých úředních hodinách, tj. od 08:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy