Státní plavební správa vytvořila a uvádí k užívání mobilní aplikaci "LAVDIS mobile", kterou připravila pro ve verzi pro operační systém Android a iOS. Aplikace poskytuje relevantní informace o vodních cestách na území České republiky pro širokou plaveckou veřejnost.

Mobilní aplikace obsahuje vybraná data a funkce z portálu LAVDIS (lavdis.cz) a Geoportálu (geoportal.plavebniurad.cz) Státní plavební správy. Obsahem aplikace jsou schémata vodních cest, plavební informace včetně omezení plavby, plavební mapy zahrnující důležité plavební objekty na vodní cestě, vodní stavy a průtoky včetně omezujících vodních stavů, provozní informace o plavebních komorách, kontaktní informace přístavů a souhrn aktuálních správních aktů vydaných Státní plavební správou týkajících se vodní dopravy.

Pro uživatele Androidu je k dispozici na Obchod Play

Pro uživatele iOS je k dispozici na App Store