Státní plavební správa – pobočka Děčín

Adresa Státní plavební správa – pobočka Děčín
Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI
Telefon 840 111 254
(pouze hlášení nehod nebo plavebních překážek nebo plaveb dle § 32b odst. 2 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě)
Fax 412 557 430
Mobil 606 690 012
(pouze hlášení nehod nebo plavebních překážek nebo plaveb dle § 32b odst. 2 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě)
E-mail e-mail: ris@lavdis.cz
Radiostanice kanál č. 80 – volací znak DĚČÍN SPS
vysílání 157,025 MHz
a příjem 161,625 MHz
Provozní doba pondělí – neděle
07:00 – 12:30
13:00 – 19:00
GPS: N50°45’58,8″
E14°11’34,7″

Středisko RIS

Státní plavební správa je na základě § 40 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, (dále zákon) ustanovena správcem informačního systému „Říční informační služby“, anglicky River Information Services (dále RIS).

Středisko RIS v České republice pracuje jako součást oddělení Plavebního dozoru Státní plavební správy, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI.

Definice RIS pro Českou Republiku je uvedena v § 32a zákona, povinnosti správce systému RIS v § 32b a 32c zákona. Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (dále vyhláška).

Zveřejňování informací v příslušném rozsahu je zajištěno na základě využití centrální databáze prostřednictvím internetového portálu LAbsko Vltavský Dopravní Informační Systém (dále LAVDIS), adresa www.lavdis.cz. Zde jsou k dispozici také údaje o provozní době a veškeré kontakty na středisko RIS.