Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady – referenta plavebního dozoru

vyvěšeno: 2. 11. 2018

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Rady/odborného rady – referenta plavebního dozoru v oboru služby doprava. Místem výkonu služby je Praha 7, Jankovcova 4

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel

vyvěšeno: 2. 11. 2018

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel v oboru služby doprava. Místem výkonu služby je Praha 7, Jankovcova 4

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

15. 10. 2018

Přístup na pobočku Děčín od 15. 10. 2018 do 30. 11. 2018

Z důvodů rozsáhlých stavebních prací v těsné blízkosti pobočky Děčín, není možný příjezd automobilem od 15. 10. 2018 do 30. 11. 2018.

8. 8. 2018

Obnovení plavebního provozu na toku Labe v Nymburce

Dne 8. 8. 2018 byla přesně po dvou měsících obnovena plavba na Labi v Nymburce...

18. 5. 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu...

31. 10. 2017

Křest nové služební lodi SPS-6

Dne 24. 10. 2017 byla v areálu veřejného přístavu Praha - Holešovie, za účasti pana náměstka ministra dopravy...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.