Dne 4. prosince 2019 nabývá účinnost část novely zákona o vnitrozemské plavbě vztahující se k povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS

Novelou zákona č. 135/2019 Sb., kterou se mění znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se zavádí povinnost pro provozovatele a vůdce plavidel (na části vodní cesty uvedené § 32e odst. 3 písm. a) a pro plavidla dle § 32e odst. 3 písm. b) vybavit a užívat na plavidlech zařízení
a programové vybavení:

  1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace a
  2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

(Právní úpravu naleznete v Části V. Plavební provoz – Říční informační služby §§ 32a – 32e zákona č. 114/1995 Sb.)

Způsob užívání zařízení a programového vybavení je stanoven vyhláškou č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (novela č. 137/2019 Sb.).

Zavedení této povinnosti představuje další krok v zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) v České republice. Ve vztahu k plavebnímu provozu představuje zavedení této povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách využívaných k nákladní a veřejné osobní dopravě. Zavedení této povinnosti přinese též zefektivnění proplavování plavebními komorami, celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní vodní dopravy.

Toto novelou zákona se ČR připojila k většině evropských zemí, včetně Německa, Slovenska a Rakouska, ve kterých je povinnost používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS již několik let zavedena.