Povolení zvláštní přepravy

podle § 29g zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost vyplní žadatel o vydání povolení

  • k plavbě plavidla nebo sestavy plavidel, pokud jeho délka, šířka, výška nebo ponor neodpovídá parametrům vodní cesty nebo staveb na ní.

Povolení se vydá, pokud zvláštní přepravou nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu a nevznikne-li v souvislosti s ní nebezpečí poškození vodní cesty nebo staveb nacházejících se na ní.

Povolení pro tento druh zvláštní přepravy vydávají oddělení Dozoru na plavbu poboček Státní plavební správy, povolení pro ostatní druhy zvláštní přepravy vydávají oddělení Dokladů plavidel.

Vydání povolení je zpoplatněno podle položky 40 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 1500,- Kč. Od poplatku je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.