Povolení akce na sledované vodní cestě

podle § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 2 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů se pro účely tohoto zákona rozumí vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody, na kterém lze provozovat plavidla. Plavební úřad nemůže na tak dlouhou dobu dopředu zaručit, že bude možné akci na sledované vodní cestě uskutečnit, neboť na bezpečnost a plynulost plavebního provozu na sledovaných vodních cestách mají vliv, a do budoucna budou mít stále větší, změny životního prostředí, a to především tzv. hydrologické sucho.

Podle § 29h odst. 1 druhá věta zákona o vnitrozemské plavbě povolí plavební úřad pořádání akce na žádost jejího pořadatele, nebude-li tím ohrožena bezpečnost plavby a nedojde-li k nepřiměřenému omezení ostatních účastníků plavebního provozu. Splnění této zákonné podmínky plavební úřad rovněž nemůže na dlouhou dobu dopředu zaručit.

Proto budou povolovány akce na sledované vodní cestě vždy pouze na nadcházející plavební sezónu.

Žádost vyplní pořadatel akce na sledované vodní cestě, která si vyžaduje

  • úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu, nebo
  • zvláštní řízení plavebního provozu.

Povolení k uspořádání akce se vydá, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost plavby a nedojde-li k nepřiměřenému omezení ostatních účastníků plavebního provozu. Součástí povolení je stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

Vydání povolení je zpoplatněno podle položky 40 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 500,- Kč.