Povolení akce na sledované vodní cestě

podle § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost vyplní pořadatel akce na sledované vodní cestě, která si vyžaduje

  • úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu, nebo
  • zvláštní řízení plavebního provozu.

Povolení k uspořádání akce se vydá, pokud tím nebude ohrožena bezpečnost plavby a nedojde-li k nepřiměřenému omezení ostatních účastníků plavebního provozu. Součástí povolení je stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

Vydání povolení je zpoplatněno podle položky 40 písm. e) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 500,- Kč.