Správní poplatky

Dozor na plavbu

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a hradí se zpravidla kolkovou známkou. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo oddělení plavebního dozoru.

Položka 40

a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu 1 500 Kč
b) Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě 500 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.