Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – metodika vnitřního kontrolního systému

vyvěšeno: 27. 11. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – metodika vnitřního kontrolního systému ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC, PDF)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX, PDF)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel

vyvěšeno: 27. 11. 2023

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel na Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC, PDF)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX, PDF)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Opatření obecné povahy