Zkoušky


Zkoušky pomocí počítačů

Od ledna 2007 provádí Státní plavební správa teoretické zkoušky k získání plavebních dokladů osob (průkazy způsobilosti, osvědčení) pomocí počítače. Od začátku roku 2015 se začaly postupně realizovat změny spojené s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 187/2014 Sb.), a příslušných prováděcích předpisů, neboli vyhlášek, k zákonu. Při vytváření obsahu zkoušek podle nových předpisů byla situace rozdílná v tom, že obsah původního předpisu obsahujícího pravidla plavebního provozu, tedy Řád plavební bezpečnosti, který vyšel vyhláškou č. 344/1991 Sb., byl rozdělen do dvou předpisů, a to část do zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (práva a povinnosti) a část do vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Napříště je tedy třeba ke zkouškám způsobilosti ovládat jak příslušná ustanovení zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, tak i obsah vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Částečně byla do obsahu zkoušek zanesena i ustanovení vyhlášky č. 223/2015 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v části týkající se plavidel podléhajících evidenci.

S účinnosti nové vyhlášky o pravidlech plavebního provozu budou od 1. 5. 2015 zkoušky způsobilosti probíhat podle nových otázek, obsahujících výše uvedené změny. Na těchto stránkách si můžete předem ověřit, jak bude zkouška u Státní plavební správy probíhat.

Jak postupovat? Zvolte požadovanou způsobilost pro Vámi zvolený průkaz, na obrazovce se Vám objeví text, na němž si při zkoušce zkontrolujete své osobní údaje (zde jsou jen ukázkové), dále postupujte podle pokynů na obrazovce a přečtěte si poučení. V dalším kroku můžete spustit buď zkoušku nanečisto (při ní máte v časovém limitu 5 minut možnost seznámit se s ovládáním zkouškové aplikace) nebo zkoušku „skutečnou“ (v časovém limitu odpovídajícím zvolené způsobilosti můžete odpovídat na otázky, které Vám vygeneroval počítač). Stále se ovšem jedná pouze o ukázku, reálně se na zkoušce můžete setkat s jinými otázkami z celkového seznamu, ze kterých otázky počítač generuje, včetně změn pořadí odpovědí v otázce. Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná

Pokud jste zvolili u průkazu vůdce malého plavidla několik způsobilostí na sebe navazujících (např. M 2015 a S 2015 a C), musíte vždy vyhovět v předchozí způsobilosti, abyste mohli pokračovat dále. Máte však také možnost postupně zvolit způsobilosti jednotlivě.

Při práci s touto ukázkovou zkouškou postupujte vždy podle pokynů na obrazovce a počítejte s časovou prodlevou mezi zobrazením jednotlivých kroků. Buďte proto trpěliví, test se po určité době objeví.

Vyzkoušejte si zde.

Odkazy na soubory otázek

VŮDCE MALÉHO A REKREAČNÍHO PLAVIDLA

Základní část určená pro kategorie M a M20 celkem 35 otázek (otázky jsou pro obě kategorie shodné). Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Doplňková část určená pro kategorie S a S20 obsahuje celkem 14 otázek (otázky jsou také pro obě kategorie shodné). Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Zkouška pro oblast C – příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M20 nebo M. Test obsahuje celkem 28 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

KAPITÁN B

Test obsahuje celkem 50 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 55 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 42 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

KAPITÁN C

Test obsahuje celkem 40 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 45 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 32 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

KAPITÁN C pro plavidlo bez vlastního strojního pohonu

Test obsahuje celkem 35 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 40 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 28 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

LODNÍK

Test obsahuje celkem 30 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 35 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

PŘEVOZNÍK

Test obsahuje celkem 30 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 35 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

STROJMISTR

Test pro způsobilost strojmistr pro obsluhu plovoucích bagrů a elevátorů obsahuje celkem 40 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 50 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 32 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Test pro způsobilost strojmistr pro obsluhu ostatních plovoucích strojů (jeřáb, vrtná souprava a jiné stavební stroje) obsahuje celkem 25 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 20 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

OSVĚDČENÍ O ZVLÁŠTNÍCH ZNALOSTECH ADN PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

Test obsahuje celkem 30 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 60 minut. Každá otázka nabízí 4 možnosti odpovědí. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 25 bodů pro způsobilost ADN – tankery N, ADN – suchý náklad, ADN – suchý náklad a tankery N; a dosáhl-li nejméně 20 bodů pro způsobilosti ADN – tankery C, ADN – tankery G.

Pro zobrazení souboru otázek pro lodní přepravu suchých nákladů klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro lodní přepravu chemikálií tankovými plavidly typu C klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro lodní přepravu plynů tankovými plavidly typu G klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro kombinovanou přepravu suchých nákladů a přepravu tankovými plavidly typu N zde.

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ PLAVIDLA POMOCÍ RADARU

Test obsahuje celkem 28 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 21 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ VODNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY

Test pro způsobilost bez omezení obsahuje celkem 42 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 45 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 33 bodů. Test pro způsobilost s omezením „ne pro mezinárodní vodní dopravu“ obsahuje celkem 35 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 35 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 27 bodů. Test pro způsobilost k provozování přívozů obsahuje celkem 21 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 16 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost bez omezení klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost s omezením „ne pro mezinárodní vodní dopravu“ klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost k provozování přívozů klikněte sem.

INSPEKTOR URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Test obsahuje celkem 21 otázek. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhl-li nejméně 16 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost tlaková zařízení klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost parní kotle klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost plynová zařízení klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost elektrická silnoproudá zařízení klikněte sem.

Pro zobrazení souboru otázek pro způsobilost zdvihací zařízení klikněte sem.