Základní podmínky k získání nových profesních oprávnění, platné od 1. března 2023 v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

OBSAH

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění

Formuláře

Vůdce plavidla EU

Kormidelník EU

Kvalifikovaný lodník EU

Lodník EU

Plavčík EU

Pomocný lodník EU

Průkaz způsobilosti – zúžené oprávnění

Formuláře

Vůdce plavidla ČR

Kormidelník ČR

Kvalifikovaný lodník ČR

Lodník ČR

Plavčík ČR

Pomocný lodník ČR

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

Formuláře

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2

Zvláštní oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky – Labe, Dunaj, Vezera

Odborníci na plavidle

Formuláře

Odborník na přepravu cestujících

Odborník na zkapalněný zemní plyn

Strojmistr

Formuláře

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce na vodních cestách

 • České republiky,
 • jiného členského státu Evropské unie,
 • smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně,
 • státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Formuláře

Vůdce plavidla EU

Podle § 24b odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení

Teoretická zkouška
v rámci SPS

Praktická zkouška
v rámci SPS

Nové oprávnění       18 3 rokya) 360 dnůb) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 kormidelník 180 dnů ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 --- 540 dnů ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 --- 180 dnů a 500 dnůc) ano ano 500 37/3 ano ano (testová a ústní) ano
18 18 měsícůa) 5 letd) a 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 18 měsícůa) 500 dnůc) a 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne
18 18 měsícůa)  a střední vzděláníf) 180 dnůe) ano ano 500 37/3 ano ne ne

a) školení či vzdělání u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy určené pro vůdce plavidla
b) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení nebo po jeho skončení
c) dřívější praxe jako člen posádky v obsluze námořní obchodní lodě
d) praxe v obsluze plavidla získaná před zahájením školením
e) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení i po skončení školení pokaždé v uvedeném rozsahu
f) technického směru

Kormidelník EU

Podle § 24b odst. 2 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce kormidelníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška na SPS Praktická zkouška
Nové oprávnění   --- kvalifikovaný lodník 180 dnůa) ano ano 300 37/5 ano ne ne
--- 3 rokyb) 360 dnůc) ano ano 300 37/5 ano ne ne
--- --- 500 dnůd) ano ano 300 37/5 ano ano (testová) ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci kvalifikovaného lodníka
b) školení pro členy posádky plavidla na provozní úrovni
c) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení
d) dřívější praxe v obsluze námořní obchodní lodě ve funkci velitele lodě

Kvalifikovaný lodník EU

Podle § 24b odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění  --- lodník 180 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ne ne
--- 3 rokyb) 270 dnůc) ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci lodníka
b) školení pro členy posádky na provozní úrovni
c) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení

Lodník EU

Podle § 24b odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška v rámci SPS Praktická zkouška v rámci SPS
Nové oprávnění      17 2 rokya) 90 dnůb) ano ano 300 37/5 ne ne ne
18 --- 360 dnů ano ano 300 37/5 ne ano (testová) ne
18 --- 180 dnů a 250 dnůc) ano ano 300 37/5 ne ano (testová) ne
--- 9 měsícůa) 90 dnůb) a 5 letd) ano ano 300 37/5 ne ne ne
--- 9 měsícůa) 90 dnůb) a
500 dnůc)
ano ano 300 37/5 ne ne ne
  9 měsícůa) a střední vzděláníe) 90 dnůb) ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) školení pro členy posádky na provozní úrovni
b) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení
c) dřívější praxe v obsluze námořní obchodní lodě
d) praxe v obsluze plavidla získaná před zahájením školení
e) technického směru

Plavčík EU

Podle § 24b odst. 5 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce plavčíka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 15 Přijetí ke studiua) --- ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) přijetí ke vzdělání na střední škole ukončenému maturitní zkouškou nebo výučním listem se zaměřením na vodní dopravu nebo účast na školení (určeného pro člena posádky plavidla) jiného než základního bezpečnostního školení

Pomocný lodník EU

Podle § 24b odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení plného oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 16 8 hodina) --- ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) základní bezpečnostní školení

Průkaz způsobilosti – zúžené oprávnění

Formuláře

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce pouze na

 1. plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, tedy na vodních cestách České republiky s výjimkou
  • vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a
  • vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labem, včetně výustní částí soutoku Berounky po přístav Radotín,

  V uvedených úsecích se bude nutné prokazovat osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění.

 2. vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
 3. převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Vůdce plavidla ČR

Podle § 24c odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla stanoveny následující požadavky:

Průkaz způsobilsoti Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Vůdce plavidla
Nový průkaz
18 --- 100 dnůa) ano ano 500 37/3 ne ano (testová a ústní) ano
Vůdce plavidla s omezenímb)
Nový průkaz
18 --- 20 dnů ano ano 500 37/3 ne ne ano

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci kormidelníka, kvalifikovaného lodníka nebo lodníka
b) vůdce plavidla s výjimkou malého a rekreačního plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW

Kormidelník ČR

Podle § 24c odst. 2 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce kormidelníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- 100 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci kvalifikovaného lodníka nebo lodníka

Kvalifikovaný lodník ČR

Podle § 24c odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce kvalifikovaného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- 80 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci lodníka

Lodník ČR

Podle § 24c odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 17 --- 60 dnůa) ano ano 300 37/5 ne ano (testová) ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci pomocného lodníka nebo plavčíka

Plavčík ČR

Podle § 24c odst. 5 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce plavčíka stanoveny následující požadavky:

Oprávnění Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634 Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Plavčík ČR 15 anoa) --- ano ano 300 37/5 ne ne ne

a) přijetí ke vzdělávání na střední škole zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělávání se zaměřením na lodní dopravu

Pomocný lodník ČR

Podle § 24c odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce pomocného lodníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634 Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 16 --- --- ano ano 300 37/5 ne ne ne

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

Formuláře

Zvláštní oprávnění se týká se vůdců plavidel provozovaných za podmínek, která představují zvláštní riziko pro bezpečnost plavby – vedení plavidla za snížené viditelnosti, vedení velkých sestav a vedení plavidla v úsecích vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru

Podle § 24h odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění --- Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidlaa) nebo
průkaz způsobilosti vůdce plavidla
ne ne ano 500 37/8 ne ne anob)

a) platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané plavebním úřadem nebo jiným členským státem EU, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané oprávněným státem podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané jiným státem, pokud je osvědčení uznáváno Evropskou komisí.
b) praktická zkouška není požadována v případě, bylo-li k žádosti přiloženo osvědčení o složení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, která byla provedena s využitím simulátoru, vydané jiným členským státem Evropské unie nebo smluvním státem dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2

Podle § 24h odst. 2 zákona o vnitrozemské jsou pro udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2 stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění --- Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidlaa) nebo
průkaz způsobilosti vůdce plavidla
720 dnůb) ne ano 500 37/8 ne ne ne

a) platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané plavebním úřadem nebo jiným členským státem EU, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané oprávněným státem podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, platné osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla vydané jiným státem, pokud je osvědčení uznáváno Evropskou komisí.
b) z toho alespoň 540 dnů praxe ve funkci vůdce plavidla a 180 dnů ve funkci kormidelníka na plavidle, které zajišťuje pohyb takové sestavy, praxe se dokládá pouze potvrzeným záznamem v plavecké služební knížce.

Zvláštní oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky – Labe, Dunaj, Vezera

Na základě přeshraniční správní dohody uzavřené mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou je možné získat zvláštní oprávnění k plavbě na německých vnitrozemských úsecích vodních cest se zvláštními riziky.

Výše uvedená správní dohoda stanovuje následující požadavky:

Německé vnitrozemské vodní cesty Vzdělání/školení/předchozí způsobilost Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek Teoretická zkouška Praktická zkouška
Labe, Dunaj, Vezeraa) Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidlab), viz c) ne ano --- ano
(ústní)
ne

a) konkrétní úsek trasy pro získání zvláštního oprávnění k plavbě lze zvolit bez omezení
b) vydané Státní plavební správou nebo zodpovědným úřadem Spolkové republiky Německo
c) praxe v období posledních tří let, a to nejméně třikrát proti proudu a třikrát po proudu, během těchto plaveb vždy přítomnost v kormidelně, samostatné určování kurzu a rychlosti minimálně jednou při plavbě proti proudu a jednou po proudu.

Odborníci na plavidle

Formuláře

Jedná se o nově vzniklé funkce v návaznosti na naplnění cílů směrnice (EU) 2017/2397, jimiž jsou usnadnění mobility, zajištění bezpečné plavby a zajištění ochrany lidského života a životního prostředí. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby na plavidle byly přítomny osoby s oprávněním k výkonu funkce odborníka na plavidle.

Odborník na přepravu cestujících

Bude muset být zastoupen na každém plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících. Bude vykonávat činnosti spočívající v poskytování pomoci cestujícím (při ochraně jejich práv, pomoc osobám se zdravotním postižením, činnosti související s ochranou cestujících v případě nehody apod.).

Podle § 24o odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634 Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- --- ne ano 500 37/9 ne ne ano

Odborník na zkapalněný zemní plyn

Bude muset být zastoupen na plavidle používajícím jako palivo zkapalněný zemní plyn. Bude vykonávat činnosti spočívající v uplatňování požadavků na provoz tohoto plavidla (zejména doplňování paliva, bezpečné provozování pohonné soustavy a její pravidelnou kontrolu, určování, hodnocení a usměrňování rizik uvedeného druhu provozu). Zároveň vůdce každého takovéhoto plavidla bude muset být držitelem osvědčení odborníka na zkapalněný zemní plyn.

Podle § 24q odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634 Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- --- ne ano 500 37/9 ne ne ano

Strojmistr

Formuláře

Strojmistr patří mezi odborníky na plavidle na základě vnitrostátní úpravy. Jedná se o osobu způsobilou k obsluze plovoucího stroje, který vykonává práci na vodní cestě, jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce. Oprávnění k obsluze plovoucího stroje platí pouze na vodních cestách České republiky. Strojmistr není členem posádky.

Podle § 24u zákona o vnitrozemské plavbě jsou pro udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Nové oprávnění 18 --- 60 dnů ano ano 300 37/5 ne ano (testová) ne