Seznam kotvišť

Podle § 8a Zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Poloha Ochranná funkce Provozovatel Poznámka
Vodní tok Říční kilometr Břeh Místo
Labe 823,40 – 823,80 levý Hněvice - přístavní bazén ano Evropská vodní doprava-sped., s. r. o., Praha dle pokynů provozovatele
Vltava VN_Lipno 345,35   Dolní Vltavice   Ing. Petr Čermák, Litovická 1179, Hostivice vyhrazeno pro plavidlo provozovatele