Dokument shrnutí zde.

Dokument shrnuje ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1177/2010 o minimálních právech cestujících. Celé nařízení naleznete zde.

Pro úplnost uvádíme definici okružní plavby, která ve shrnutí není obsažena:

„okružní plavbou“ se rozumí služba přepravy po moři nebo na vnitrozemských vodních cestách, jež je provozována výhradně pro účely zábavy či rekreace a jež je doplněna o ubytování a jiné služby a zahrnuje pobyt s více než dvěma noclehy na palubě.