Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo

Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo se vydává pro malá plavidla určená k rekreaci, jejichž oblast plavby není omezena na území České republiky. Tento doklad se vydává jako základní osvědčení takového plavidla při schválení jeho technické způsobilosti a zapsání do rejstříku malých plavidel. V takovém případě se postupuje a správní poplatek se platí v souladu s pokyny na stránce Lodní osvědčení.

Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo lze vydat také při pravidelné technické prohlídce namísto „tuzemského“ tzv. nebo kdykoli dodatečně k lLodnímuho osvědčení plavidla vnitrozemské plavby (obvykle zvané „lodní osvědčení malého plavidla“), je-li to k provozu plavidla třeba.

Předkládané doklady a náležitosti:

Písemnou žádost je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně.

Podmínky prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení jsou stanoveny zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a prováděcí vyhláškou č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.