Způsobilost plavidel k vlečení lyžařů

Vodní lyžař může být na vodních cestách České republiky vlečen pouze za plavidlem, které je k vlečení vodního lyžaře způsobilé ve smyslu ustanovení 7.01.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Tuto způsobilost doporučujeme nechat zapsat  do lodního osvědčení plavidla.

Podle výše uvedeného ustanovení plavidlo, které je určené a používané k vlečení osob při vodním lyžování a obdobných činnostech, je vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.