Schvalování technické způsobilosti malých plovoucích zařízení sestávajících ze segmentů

Státní plavební správa bude nadále při schvalování technické způsobilosti plovoucích zařízení segmentové konstrukce a spadajících pod působnost vyhlášky č. 334/2015 Sb. (zjednodušeně PZ o délce 10 až 20 metrů) uplatňovat následující postup.

SPS nebude vyžadovat předložení ke schválení technické dokumentace segmentů použitých pro stavbu takových plovoucích zařízení, pokud tyto segmenty pocházejí z produkce výrobce, který je za tímto účelem vyrábí a který splní následující povinnosti:

  • označí každý takový výrobek trvanlivě výrobním číslem nebo číslem série,
  • k výrobku nebo sérii vydá prohlášení, že výrobek je bezpečný při dodržení podmínek uvedených v návodu a technické specifikaci,
  • předá v českém jazyce zpracovaný návod a technickou specifikaci výrobku, týkající se zejména rozměrů, vlastní hmotnosti a zatížitelnosti výrobku, způsobu spojování a použitelnosti v rámci sestav.

Před zahájením stavby konkrétního plovoucího zařízení s použitím sériově vyráběných segmentů tedy žadatel (kromě žádosti s obvyklými podklady) ke schválení předloží:

  1. technickou dokumentaci obsahující parametry sestavy,
  2. způsob zakotvení,
  3. prohlášení o bezpečnosti, technickou specifikaci a návod k použití segmentů dle výše uvedeného popisu.

Pokud nelze předložit výše uvedenou dokumentaci segmentů nebo segmenty nejsou z uvažovaného typu produkce, lze samozřejmě i nadále žádat o schválení technické způsobilosti plovoucího zařízení s doložením úplné dokumentace, tedy včetně dokumentace jednotlivých segmentů.