Elektronická podání žádostí pro malá plavidla

V současné době je možno prostřednictvím Portálu dopravy učinit na Státní plavební správu následující elektronická podání:

Žádost o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo

Je nejčastějším typem žádosti podávané v oblasti malých plavidel. V rámci této žádosti je na základě provedené technické prohlídky prodloužena platnost lodního osvědčení. Seznámit se s postupem vyplnění žádosti můžete zde. Informace potřebné pro přihlášení se na technickou prohlídku a pro práci s rezervačním systémem technických prohlídek malých plavidel naleznete na tomto místě.

Žádost o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla týkajících se plavidla

Prostřednictvím podání tohoto typu žádosti je možné změnit účel plavidla či nechat zapsat jinou změnu (k zapsání změny vlastníka nebo provozovatele slouží jiný typ žádosti), velmi často je touto cestou provedena výměna motoru, změna účelu motoru (z hlavního se stane záložní apod.), přidání do evidence dalšího motoru pro možnost výměnného způsobu provozu apod. Seznámit se s postupem vyplnění žádosti můžete zde.

Žádost o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla

Splnění požadavku na evidence plavidla je prvotní zákonnou povinností vlastníka nebo provozovatele plavidla v České republice. Žádost, které vede ke splnění tohoto požadavku, lze také podat elektronickým způsobem. Obecné informace k registraci plavidla lze dohledat jinde na našich webových stránkách, popis postup při vyplnění tohoto typu žádosti na Portálu dopravy naleznete zde, informace k přihlášení se na potřebnou technickou prohlídku a pro práci s rezervačním systémem technických prohlídek malých plavidel naleznete na tomto místě.

Upozorňujeme, že stávající podmínkou pro využití této možnosti je:

  • požadavek týkající se malého plavidla,
  • vlastníkem i provozovatelem plavidla je fyzická osoba,
  • žádající je vybaven některým z uznávaných typů digitální identity.