Zpřístupnění části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup

Na základě ustanovení zákona je k části informací ukládaných v systému Říčních informací omezený přístup. Ve smyslu § 32a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se jedná o informace o poloze plavidla a informace o nákladu na plavidle ve smyslu § 5 resp. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tyto informace:

 1. poznávací znaky plavidel,
 2. údaje o poloze a pohybu plavidel
  1. místo a čas zahájení plavby,
  2. místo a čas předpokládaného obratu plavidla,
  3. informace o překročení státních hranic,
  4. místo a čas předpokládaného ukončení plavby a místo a čas ukončení plavby,
  5. čas předpokládaného a skutečného proplutí plavební komorou, pohyblivým mostem a přes státní hranice a
  6. poloha, rychlost a kurz plavidla zaznamenávané a sdělované zařízením AIS,
 3. množství a druh přepravovaného nákladu,
 4. charakteristika přepravovaných nebezpečných věcí a
 5. počet cestujících na plavidle.

Provozovatel plavidla ovšem na přístup k těmto informacím nárok má a na základě žádosti jej může získat.

Žádost podávejte běžným způsobem. Formulář naleznete na příslušné stránce našeho webu. Věnujte prosím pozornost zejména uvedení e-mailové adresy pro registraci uživatele systému RIS s oprávněným přístupem.

Žádost není zatížena správním poplatkem. Státní plavební správa z pozice správce systému říčních informačních služeb ve správním řízení ve věci rozhodne ve smyslu ustanovení § 32c odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě. Na základě tohoto rozhodnutí pak žadatel obdrží přístupový kód do systému RIS, jehož prostřednictvím budou požadované informace zpřístupněny.