Ilustrativní popis postupu podání elektronické žádosti o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého plavidla

Po standardním prokázání identity žadatel vstoupí na titulní stránku Portálu dopravy:

Pro záležitosti vyřizované na Státní plavební správě  je třeba zvolit sekci „Plavba“, poté žadatel vstupuje na úvodní stránku této sekce. V tomto případě volíme možnost „Zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla“:

Po výběru konkrétního typu žádosti portál žadatele stručně informuje o obsahu žádosti a průběhu procesu jejího podání:

Systém zobrazí data o uživateli, které se podařilo dohledat v registru obyvatel. U dat, která se nepodařilo zjistit z registru, je možnost jejich manuálního zadání:

Následuje obrazovka s možností výběru druhu plavidla a jeho rozměrů, účelu využití a určených technických zařízení instalovaných na plavidle. Věnujte pozornost dole na obrazovce uvedenému pokynu – je třeba dohodnout s vybranou pobočkou termín a místo vykonání potřebné technické prohlídky!

Následuje formulář pro vložení požadovaných příloh. To vychází z podstaty žádosti a také z parametrů žádosti zadaných/vybraných na předchozích formulářích. Systém určuje přílohy, které jsou relevantní k podávané žádosti. Věnujte v tomto ohledu pozornost na obrazovce uvedeným textům:

Následuje závěrečná rekapitulace žádosti:

Posledním krokem je platba správního poplatku přes platební bránu; po vyplnění posledního formuláře je žadatel přesměrován na platební bránu, kde uhradí správní poplatek vztahující se k dané žádosti:

Po úspěšném uhrazení správního poplatku a podání žádosti je žadatel přesměrován na poslední obrazovku žádosti s potvrzením o podání a možností stažení dokumentů, případně provedení změn. Opětně upozorňujeme na sledování uvedených pokynů.