Byl aktualizován zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě