Formuláře


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO TISK ŽÁDOSTÍ:
U žádostí ve formátu „pdf“ zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude možno sejmout správně ze žádosti Vaši fotografii a podpis


Formulář žádosti o vydání plavebního dokladu

Formulář žádosti o výměnu plavebního dokladu

Formulář žádosti o vydání pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla

Formulář posudku o zdravotní způsobilosti pro vůdce a členy posádek plavidel

Podmínky zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 3 k vyhlášce 42/2015 Sb.

Formulář žádosti o potvrzení plavební praxe v PSK


Pokyny k vyplnění žádostí