Prostory pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 30a odst. 1 písm. a)

Kraj Lokalita ř. km břeh Organizace úpravy plavebního provozu Platnost
Středočeský Vltava 72,60 – 72,71 pravý Opatření obecné povahy č. 64/2016 15.08.2021
Středočeský Vltava, VD Orlík 153,30 – 153,70 pravý Opatření obecné povahy č. 61/2016 26.07.2018
Jihočeský Vltava, VD Orlík 183,72 – 184,02 pravý Opatření obecné povahy č. 18/2017 18.05.2019
Královéhradecký Vodní plocha Předměřice nad Labem západní část západní Opatření obeché povahy č. 76/2017 30.09.2019
Ústecký Labe, Roudnice nad Labem 810,42 – 811,04 pravý Opatření obecné povahy č. 56/2017 30.10.2021
Ústecký Labe, Třeboutice 796,20 – 797,20 pravý Opatření obecné povahy č. 26/2017 15.10.2021
Ústecký Labe, Malé Žernoseky 782,15 – 782,30 levý Opatření obecné povahy č. 12/2017 31.03.2018
Ústecký Labe, Děčín-Rozbělesy 742,06 – 742,15 pravý Opatření obecné povahy č. 62/2016 30.07.2021
Ústecký Labe, Brná nad Labem 771,49 – 772,49 pravý Návrh Opatření obecné povahy č. 44/2017  
Ústecký Matylda, Most západní část v celé šířce Opatření obecné povahy č. 21/2017 30.09.2021

Aktualizace: 14. 7. 2017