Oznámení o výběrovém řízení na pozici referenta pro správu a údržbu plavidel

vyvěšeno: 19. 6. 2018

Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7, PSČ 170 04 (správní úřad ve věcech vnitrozemské plavby), vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta pro správu a údržbu plavidel.

Požadované vzdělání: výuční list se zaměřením na technické obory, řidičský průkaz sk. B. Praxe a průkaz VMP vítány. Nástup možný ihned.

Životopis a motivační dopis zašlete na adresu: Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 nebo na mail: jusanova.eli@plavebniurad.cz do 30.6.2018.

Bližší informace ing. Lesňák, tel. 234 637 220


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady – metodika plavebního dozoru a dozoru na vodní cesty, v oddělení metodiky, odboru kontroly a metodiky ve Státní plavební správě

vyvěšeno: 22. 5. 2018

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Odborného rady – metodika plavebního dozoru a dozoru na vodní cesty v oboru služby doprava. Místem výkonu služby je Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOCX)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOCX)

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

18. 5. 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu...

31. 10. 2017

Křest nové služební lodi SPS-6

Dne 24. 10. 2017 byla v areálu veřejného přístavu Praha - Holešovie, za účasti pana náměstka ministra dopravy...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.