úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek úvodní obrázek

Příjem dokumentů v digitální podobě

Vystaveno: 18. 3. 2014

Dokumenty doručené v digitální podobě se přijímají v podatelně prostřednictvím datové schránky a elektronické adresy podatelny.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: HTML, PDF, DOC, DOCX, ODT JPEG/JPG, RTF, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.

Dále jsou přijímány na nosičích CD, DVD případně na dalších technických nosičích zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (NTFS, FAT).

Tímto se ruší Sdělení Státní plavební správy č. 30/2012, o datových schránkách a elektronických podatelnách Státní plavební správy ze dne 12. 4. 2012


Nově vydané předpisy za posledních 14 dnů.

Sdělení Státní plavební správy


Aktuální zprávy

09. 01. 2014

Úprava postupu při zápisu změny vlastnictví plavidla do plavebního rejstříku ČR

Od 1. 1. 2014 dochází k úpravě postupu při zápisu změny vlastnictví plavidla do plavebního rejstříku ČR, viz Sdělení Státní plavební správy č. 154/2013.


15. 01. 2013

Zkoušky k získání úsekového osvědčení

Státní plavební správa oznamuje, že Ústřední komise pro plavbu na Rýně potvrdila možnost, aby naši kapitáni I. třídy absolvovali zkoušku k získání úsekového osvědčení pro plavbu na Rýně (Streckenzeugnis) rovněž ve Spolkové republice Německo po předložení průkazu způsobilosti vydaného v České republice. Zkouška se provádí v německém jazyce. Další informace včetně termínů zkoušek u jednotlivých úřadoven na www.elwis.de.

Současně Státní plavební správa upozorňuje na vydávání českých úsekových osvědčení pro německý úsek Labe, viz sdělení Státní plavební správy č. 4/2013.


22. 08. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací (PDF emailem) o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou sdělení, plavebních vyhlášek a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.


13. 07. 2011

Uznávání českých plaveckých způsobilostí členů lodních posádek ve Spolkové republice Německo

Sdělení Státní plavební správy č. 62/2011 o uznávání českých plaveckých způsobilostí členů lodních posádek ve Spolkové republice Německo.

Plné znění uznávacího dopisu v německém jazyce zde i českém jazyce zde.


01. 05. 2011

Zápisy do plavebních služebních knížek

Sdělení Státní plavební správy č. 36/2011 o zápisech do plaveckých služebních knížek


11. 04. 2011

Změna zásad vydávání mezinárodních průkazů vůdce rekreačního plavidla cizincům

Od 10. dubna 2011 v souladu s požadavky revidované rezoluce č. 40 EHK/OSN o mezinárodním průkazu vůdce rekreačního plavidla změnila Státní plavební správa zásady vydávání mezinárodních průkazů vůdce rekreačního plavidla cizincům a zásady uznávání pro plavbu v České republice mezinárodních průkazů vůdce rekreačního plavidla získaných v zahraničí. Více informací zde.

- Text revidované rezoluce č. 40 EHK/OSN o mezinárodním průkazu vůdce rekreačního plavidla zde.

- Text of Resolution No. 40 on „International Certificate for Operators of Pleasure Craft“ –  Revision 1. here.

- Seznam členských států EHK/OSN


01. 01. 2011

Novinky v předávání průkazů způsobilosti

Státní plavební správa od ledna 2011 zavádí nový postup při vydávání průkazů způsobilosti. Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, a to co možná nejdříve po jejím dokončení postupně tak, jak uchazeči zkoušku skončili. Z kapacitních důvodů je však třeba počítat s určitou prodlevou, ponechte si tedy časovou rezervu pro převzetí průkazu (čas závisí na počtu úspěšných uchazečů a času dokončení zkoušky – jakmile získáme konkrétní zkušenosti, čas zde uvedeme).

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, můžete si průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby průkaz na základě vámi podepsané plné moci (nemusí být ověřená) vyzvedla za vás, a to buď v den zkoušky, nebo později v úředních hodinách.

Pro zjištění, zda je připraven průkaz vydávaný bez zkoušky (náhradní doklad, plavecká služební knížka, obnovení platnosti průkazu), je na našich webových stránkách funkce, která informuje, v jakém stádiu zpracování se průkaz nachází. Pro zobrazení klikněte zde nebo ve sloupci vlevo klikněte na odkaz „Vyhledání průkazu připravených k převzetí„. Zájemci zadají své příjmení, jméno (POZOR – BEZ HÁČKŮ A ČÁREK NAD PÍSMENKY – TEDY BEZ DIAKRITICKÝCH ZNAMÉNEK) a své datum narození a místo narození. Po stisknutí tlačítka „Vyhledej vydaný průkaz“ se na obrazovce zobrazí informace o aktuálním stavu přípravy průkazu k předání (je připraven k osobnímu vyzvednutí, byl odeslán poštou na doručenku, odeslání průkazu se připravuje apod.). Zájemci nebudou nuceni telefonicky zjišťovat výše uvedené skutečnosti. Prostřednictvím této funkce se zobrazují pouze průkazy vydané od 1. ledna 2010.