Nová stránka: Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (ICC) (dotazy k rezoluci č. 40 EHK/OSN)