Důležitá informace

Dnem 19. června 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 139/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Na základě těchto změn dochází k datu účinnosti této vyhlášky i ke změnám v obsahu těch zkušebních otázek ke zkouškám vůdců plavidel a členů posádek plavidel, kterých se změna dotkla. Otázky jsou již aktualizovány a zařazeny v seznamu zkušebních otázek pro jednotlivé způsobilosti.

Otázek ke zkouškám vůdců malých a rekreačních plavidel se změny nedotkly.